Back to petition

To: The board of the Nobel Foundation

Divest the Nobel Foundation from fossil fuels

Reason for signing

  • Steget hotar inte sysselsättning, bara affärsmodeller och de är varken irreversibla eller livsuppehållande så sluta fega nu Nobelstiftelsen.