Skip to main content

To: Executive Board - Raad van Bestuur

UvA & HvA Divest from Fossil Fuels - Amsterdam

UvA & HvA Divest from Fossil Fuels - Amsterdam

We first want to ask the Executive Board for more transparency concerning indirect investments of the UvA and the HvA in the fossil fuel industry.
We will ask them to officially announce that UvA and HvA are free of financial associations to fossil fuel industries.
Finally, we call for a discussion with the board in regards to Deutsche Bank and ABP pension fund, and their connection with fossil fuels. We are currently doing research regarding the issue.

We willen de Raad van Bestuur vragen meer transparantie te verschaffen betreffende indirecte investeringen van de UvA en de HvA in de fossiele brandstof industrie. We vragen de Raad van Bestuur dan ook om officieel te verkondigen dat de UvA en de HvA vrij zijn van enige financiële associatie met fossiele brandstoffen. Ten slotte vragen we om een discussie met de Raad van Bestuur met betrekking tot de Deutsche Bank en het Pensioenfonds ABP en hun connectie met fossiele brandstoffen. Momenteel zijn we bezig met het onderzoeken van de kwestie.

Why is this important?

Universities prepare students for the future; logically the UvA and HvA should protect the future of its students by divesting from the fossil fuel industry now.
Both institutions highly value sustainability. Association with fossil fuels contradicts the image of the universities and the role of the institution as an exemplary public figure. Continuing investments in fossil fuels will prove disastrous to the environment and our planet as a whole. Additionally financial risks inherent in such investments are structurally underestimated.
It is for all those reasons that we want our University and University of Applied sciences to divest from fossil fuels.
Sign the petition and plead for a cleaner and future-oriented university!

Universiteiten bereiden hun studenten voor op de toekomst; een logisch gevolg is dat de UvA en de HvA de toekomst van haar studenten zou moeten beschermen door nu te desinvesteren in de fossiele brandstof industrie. Beide instituties hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Associaties met fossiele brandstoffen zijn in tegenspraak met het beleid van de instituties en de rol als zijnde een publiek voorbeeld. Voortzetting van investeringen in fossiele brandstoffen zal desastreus blijken voor zowel het milieu als onze aarde als geheel. Daarnaast worden de financiële risico’s die inherent zijn aan dergelijke beleggingen structureel onderschat.
Het is om al deze redenen dat we willen dat onze universiteit en onze hogeschool desinvesteren in fossiele brandstof.
Teken de petitie en pleit voor een schonere en toekomstgerichte Universiteit en Hogeschool!

Amsterdam, The Netherlands

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2015-02-12 10:20:27 -0500

500 signatures reached

2014-11-18 06:51:04 -0500

11 November: The Board of Directors replied to our letter!
Get in touch if you want to know more!
Like our Facebook page: https://www.facebook.com/divestmentcampaignuva?ref=aymt_homepage_panel

2014-11-18 06:49:55 -0500

7 November: A reminder was sent to the board accentuating the three goals expressed above.

2014-11-18 06:47:55 -0500

5 November 2014: We reached 300 signatures!

2013-10-01 07:23:56 -0400

100 signatures reached