Back to petition

To: Linköpings universitet

Divestera Linköpings universitet

Reason for signing

  • Fossilt är inte framtiden. Det pga det även en dålig investering.