Back to petition

To: UPDATE 23. Juni 2016: Kampagne #DivestBerlin war erfolgreich!

Fossil Free Berlin - Offener Brief

Reason for signing

  • Detta behövs; inte bara i Berlin, men i hela världen. Jag ser detta som början på något nytt och positivt för hela världen. Början på en väg in i en fossil fri era med möjlighet till en frisk planet, mänsklig hälsa och tillväxtmöjligheter för hela världen.