Skip to main content

To: Anne De Paepe, rector van de Universiteit Gent

Fossil Free Ghent: Divest the University of Ghent

Fossil Free Ghent: Divest the University of Ghent

Divest the University of Ghent.

Why is this important?

[English Below]

De beweging richting een duurzame toekomst vereist de sociale en economische steun van leidinggevende publieke instellingen en de actieve participatie van de samenleving in haar geheel. Als een publieke actor is het de morele taak van de Universiteit Gent een ethisch rolmodel te zijn op het vlak van positieve actie en het streven naar een duurzame toekomst. Toch investeert onze universiteit een ongekende som in fossiele brandstoffen en wapentechnologie, waardoor de UGent op dit moment faalt haar sociale verantwoordelijkheid op te nemen. De blijvende financiële steun voor de ontginning van fossiele brandstoffen bemoeilijkt de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en toont de onwil de klimaatverandering te counteren.

De tijd is gekomen om verder te gaan dan communicatie. Het moment is aangebroken om ons financieel, praktisch en symbolisch gewicht in de strijd te werpen. Het is nu dat we moeten desinvesteren om te bouwen aan een duurzame toekomst.

AANGEZIEN: De verandering van het klimaat een negatieve invloed heeft op de samenleving en de mogelijkheid voor een welvarende toekomst op het spel zet,

AANGEZIEN: De Universiteit Gent de verantwoordelijkheid draagt standvastig leiderschap te tonen om de transitie naar echt duurzaam beleid te bewerkstelligen,

AANGEZIEN: Investeren in de onethische sector van de fossiele brandstoffen steeds risicovoller wordt,

DAAROM: Vragen wij, de ondergetekenden, aan de Universiteit Gent,

1. Alle toekomstige investeringen in fossiele brandstoffen, wapens en andere onethische initiatieven onmiddellijk stop te zetten.

2. Alle bestaande investeringen (onder andere haar portefeuille ter waarde van 230 miljoen euro) effectief weg te trekken uit dergelijke onethische initiatieven.

3. Op facultair niveau geen onderzoek meer te financieren gelinkt aan wapenproductie en fossiele energieën.

4. Volledige transparantie te verzekeren inzake toekomstige investeringen.

---------------------------------------------------------------------------------

Moving towards a sustainable future requires the social and economic support of leading public entities and the active participation by the community as a whole. As a public actor, the University of Gent is supposed to serve as an ethical role model for positive action. Yet our University invests an unknown amount of fossil fuel extraction and weapon technology; our University fails to fulfill its social responsibility. Their financial support for the extraction of fossil fuels perpetuates resistance towards development for renewable sources of energy production and the irreversible damages of climate change.

Now is the time to go beyond communication, to throw our financial, practical, and symbolic weight into the struggle for a sustainable future.

WHEREAS: The impacts of climate change negatively affect all communities and limit their ability to have a prosperous future,

WHEREAS: The University of Gent has a responsibility to act with unwavering ethics and leadership for change,

WHEREAS: Fossil fuel investment continues to become an ever riskier and unethical investment sector,

THEREFORE: We, the undersigned, demand that the University of Gent,

1. Withdraws all existing investments (including her portfolio of 230 million euros) from fossil fuel and weapon initiatives.

2. Stops all funding of research linked to weapon production and fossil fuels on faculty level.

3. Ends immediately all future investments in fossil fuel extraction, industries which depend on fossil fuels, and weapon technology.

4. Guarantees full transparency concerning future investments.

Gent, België

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2016-10-27 06:50:29 -0400

100 signatures reached

2016-10-23 12:53:22 -0400

50 handtekeningen verzameld

2016-10-20 10:16:39 -0400

25 signatures atteintes

2016-10-20 03:21:06 -0400

10 handtekeningen verzameld