Skip to main content

To: Göteborgs Stad

Fossil Free Göteborg

Fossil Free Göteborg

Det är dags att säkra fossilfria investeringar i Göteborg stad!

Vi uppmanar Göteborgs Stad att uppdatera sin placeringspolicy för att tydligt exkludera placering av kapital i företag som ägnar sig åt utvinning av fossila energikällor

Why is this important?

Göteborgs Stad placerar i dagsläget inga pengar i fossilbolag. Det är viktigt att vi ser till att det förblir så!"

Genom helt och hållet exkludera fossilindustrin i stadens kapitalplaceringar kan Göteborgs Stad klart och tydligt visa vilken väg som de väljer att gå. Att ta avstånd från fossilindustrin är en tydlig signal till stadens invånare och omvärlden att Göteborgs Stad inte vill finansiera en industri som bevisligen spenderar miljarder årligen på att genom lobbyism och klimatskeptiska tankesmedjor förhala all politisk handling riktad mot en förnybar omställning. "If it's wrong to wreck the climate, then it's wrong to profit from that wreckage!"

Det är lika fel att tjäna pengar på klimatförändringar som det är att tjäna pengar på tillverkning och försäljning av vapen/krigsmaterial, alkohol, tobak, pornografiska alster eller komersiell spelverksamhet. Vi kräver därför att Göteborgs Stad i sin placeringspolicy fullt ut ska exkludera placeringar i fossilindustrin och genom detta visa att de på allvar är en stad som är ledande gällande hållbarhet.

***
Våra krav på Göteborgs stad:

1 - Säkerställa exkludering av placeringar i fossil energi (även stiftelsers pengar) genom att uppdatera stadens placeringspolicy
2 - Att inom fem år avveckla alla befintliga investeringar i fossil energi
3 - Att på ett transparent sätt redovisa kommunens väg mot en fullbordad divestering
4 - Att uppmana sina anställdas pensionsförvaltare, i första hand AP-fonderna, att divestera dess tillgångar.

Göteborg, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Category

Updates

2016-01-20 09:44:59 -0500

100 signatures reached

2015-02-05 04:24:31 -0500

50 signatures reached

2015-02-02 17:24:48 -0500

25 signatures reached

2015-02-02 14:34:01 -0500

10 signatures reached