Back to petition

To: Göteborgs Stad

Fossil Free Göteborg

Reason for signing

  • Göteborg behöver fortsätta sin miljövänliga politik