Skip to main content

To: Kungliga Tekniska Högskolan

Fossil Free KTH

Fossil Free KTH

Kungliga Tekniska Högskolan arbetar för en bättre framtid, samtidigt har KTH ca 9 miljoner kronor investerade i fossilindustrin. Är detta verkligen rätt?

Vi vill att Kungliga Tekniska Högskolans pengar blir fossilfria. Pengar som investeras i vår utbildning kan inte samtidigt stödja klimatskadlig energi såsom kol, olja och gas. Det är både omoraliskt och ekonomiskt dumdristigt. Vi vill att KTH tar ett tydligt ställningstagande för en fossilfri framtid och divesterar, dvs omplacerar, sina 9 miljoner från fossilindustrin inom 5 år.

Why is this important?

Fossil Free har kommit till KTH! Fossil Free är en internationell kampanj som verkar för att gemensamma tillgångar (skattepengar och andra resurser) som investeras i olja, kol och gas, lyfts ur investeringen (desinvesteras).

Det är inte många institutioner idag som placerar sina tillgångar i vapenindustrin - det är helt enkelt betraktat som omoraliskt. Människor håller med varandra om att vapen inte är okej att stödja. Det vi nu insett är att även olja, kol och gas kan ses som vapen: Vapen riktade mot oss, klimatet och vår framtid. Är det då verkligen moraliskt att ha sina pengar placerade i en industri som utsätter oss alla för fara, en industri som bevisligen spenderar miljarder årligen på att genom lobbyism och klimatskeptiska tankesmedjor förhala all politisk handling riktad mot en förnybar omställning? "If it's wrong to wreck the climate, then it's wrong to profit from that wreckage!"

Det finns även starka finansiella incitament för att desinvestera ur fossilindustrin. Vi har råd med absolut max en 2-gradig global medeltemperaturhöjning. För att hålla oss under 2 grader har vi råd att släppa ut max 565 gigaton koldioxid i atmosfären fram till 2050, detta enligt rapporten “Unburnable Carbon” från Carbon Tracker Initiative. Enligt samma rapport sitter dock fossilindustrin redan på gas-, kol- och oljekällor som vid utvinning och förbränning skulle orsaka utsläpp av 2 795 gigaton koldioxid. Utifrån detta kan vi räkna ut att 80% av befintliga fossila bränslen måste lämnas under jord, ifall vi vill bibehålla ett någorlunda stabilt klimat på jorden! Det innebär också att de pengar vi har placerade i dessa bränslen kommer att försvinna i tomma intet så snart alla inser att vi måste lämna 80% under jord - detta är en finansiell bubbla, också känd som "fossilbubblan", som förmodligen kommer att spricka inom en snar framtid. Inte vill väl vi förlora 80% av värdet på stora delar av våra tillgångar?

För vidare information besök http://gofossilfree.org/about/ och se gärna "Do the Math", en film som beskriver problematiken med att fossilindustrin ges fria tyglar (med stöd av våra pengar):

Stockholm, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Reasons for signing

  • A university which aimes to make our future better should not support companies who actively destroy it!
  • Kom igen - det gäller framtiden!!!

Updates

2015-04-08 05:52:00 -0400

100 signatures reached

2014-05-13 16:18:03 -0400

50 signatures reached

2014-05-06 10:17:22 -0400

25 signatures reached

2014-05-05 15:46:15 -0400

10 signatures reached