Skip to main content

To: Umeå universitet

Fossil Free Umeå universitet

This campaign has ended.

Fossil Free Umeå universitet

Den 13 mars gick Universitetet ut med att de ska divestera! kampanjen är därmed avslutad https://gofossilfree.org/se/umea-universitet-divesterar/

BAKGRUND
Umeå universitet förvaltar ca 150 miljoner kr åt ett antal stiftelser. Investeringar görs med hänsyn till en investeringspolicy som bland annat förbjuder investeringar i vapen, droger och pornografi. Vi tycker att det också är viktigt med ett förbud mot investeringar i utvinningen av fossil energi.

Vi vill att Umeå universitet ska:
1. Se över och uppdatera sin investeringspolicy så att den även förbjuder investeringar i fonder och aktier inom branschen fossilenergi.

2. Sälja av sina tillgångar placerade i aktier och fonder som inkluderar företag verksamma inom fossilindustrin inom 2 år.

3. Upphöra med att investera nytt kapital i fonder och aktier inom branschen fossila bränslen.

4. Redovisa universitets väg mot en full divestering regelbundet samt på ett transparent sätt.

*Divestera/ Divestering:
Att flytta/ sälja av investeringar/aktieinnehav från bolag eller en industri på etiska, moraliska eller finansiella grunder.

IN ENGLISH

BAKGROUND
Umeå university is managing approximately 150 million (SEK) for a number of foundations. Consideration is being made towards an investment policy which for example prohibits investments in arms, drugs and pornography. We think that a prohibition of investments in the extraction of fossil fuels also is of importance.

We call on Umeå University to:
1. Update their investment policy so that it prohibits investments in investment funds and shares of fossil fuel companies.

2. Sell of their invested capital in investment funds and shares of fossil fuel companies within 2 years.

3. Immediately stop investing new capital in fossil fuel companies and investment funds.

4. Regularly and transparently account for the universitys's progress towards a complete divestment from fossil fuels.

*Divestment/divesting:
To move/sell off invested capital on grounds of ethical, moral or finacial reasons.

Why is this important?

Umeå universitet är ett statligt universitet. Därför tycker vi att det är rimligt att universitetet agerar för allmänhetens bästa. Vi tycker att ett universitet bör representera ungdomar och symbolisera framtiden. Att investera pengar i och göra profit på fossila företag som Lundin Petroleum och Exxon Mobile anser vi är direkt skadligt för planeten och unga människors framtid.

Dessa kampanjer är ett litet steg mot att försvaga en industri som har alldeles för stort inflytande i vårt samhälle och på vår framtid. Även om Umeå universitets kapital och inflytande nästan är försvinnande litet i ett globalt perspektiv så är en divestering ett praktiskt ställningstagande som förändrar normer och attityder som gynnar miljörörelsen. Tillsammans kan vi bilda opinion mot de fossila företagen. Vi hoppas verkligen att Umeå universitet ska hålla med oss och stödja kampanjen.

Håller du med oss? Var då snäll och skriv under namnlistan tack.

IN ENGLISH

Umeå university is public and owned by the state. That's why we think it's reasonable that the university should act towards the best interest of the public. We think that a university should represent young people and symbolise the future. To invest capital in fossil fuel companies such as Lundin Petroleum and Exxon mobile is in our opinion a threat to the planet and to the future of young people.

Campaigns such as this one take small steps towards weakening the fossil fuel industry which has far too much power and influence over our society and our future. The aim of the divestment is to change the norms of the society which would benefit from this and other environmental movements, even if the capital and influence of Umeå university is tiny in a global perspective. Together we can form public opinon that questions the fossil fuel companies. We certainly hope that Umeå university will agree with us.

Do you agree with us? Please sign the petition.

Umeå University, Umeå, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2017-03-13 12:25:35 -0400

Petition is successful with 90 signatures

2015-11-06 16:04:26 -0500

50 signatures reached

2015-09-18 08:20:57 -0400

25 signatures reached

2015-06-09 07:26:58 -0400

10 signatures reached