Skip to main content

To: College van Bestuur VHL

GO Fossil Free VHL

GO Fossil Free VHL

Wij, studenten en medewerkers van Hogeschool Van Hall Larenstein, willen graag inzicht in de investeringen en beleggingen van VHL in fossiele energiebedrijven. Daarnaast willen wij graag dat het College van Bestuur in gesprek gaat met het pensioenfonds ABP en vraagt of deze haar beleggingen kan investeren in duurzame energie en innovatie.

We, students and employees of Van Hall Larenstein, would like to get insight into the investments and endowments of VHL in fossil fuel companies. Beside that we would like the Executive Board of VHL to meet with the pension fund ABP and request them to divest their endowments in fossil fuels into sustainable energy and innovation.

Why is this important?

De eeuw van de fossiele energie loopt ten einde, doordat er een financiële bubbel/koolstofbubbel ontstaat en klimaatverandering dreigt. Voor veel mensen is het nog moeilijk te bevatten dat het klimaat verandert. Terwijl het belangrijk is om nu te handelen en de overheid te laten zien dat divestment een groeiende beweging is. Voor veel studenten en wetenschappers is het probleem duidelijk, maar er wordt veel te weinig gedaan. De hogescholen en universiteiten hebben een voorbeeldfunctie in landen en zijn de toekomst, fossiele energie niet!

The age of the fossil fuels is ending and climate change is looming. It’s urgent to act now and show the government that divestment is a growing movement. Universities are a example in a country and they are the future, fossil fuels are not!

How it will be delivered

Onze campagne
Onze campagne

Hogeschool Van Hall Larenstein noemt zich de grootste groene hogeschool van Nederland, maar hoe groen is VHL eigenlijk? Wij gaan ervoor zorgen dat de investeringen in ieder geval duurzaam worden. Dat studenten en medewerkers dat wel willen, is inmiddels duidelijk. Op 30 mei heeft ook het CvB zich achter de campagne geschaard ende koolstofbubbel doorgeprikt. Maar inzicht in alle investeringen en beleggingen hebben we nog niet gehad. Daar wordt nu aan gewerkt.

Agora 1, Leeuwarden, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Reasons for signing

  • Because I'm involved in FossilFreeWageningen, so to support my fellow campaigners :)
  • VHL helpt dorpen bij hun duurzame plannen. Daarom zijn we trots op VHL als fossilfree partner! www.netwerkduurzamedorpen.nl
  • De gemeente Boxtel verklaarde zich onlangs 'fossiel vrij' en spreekt zich uit tegen fossiele brandstoffen en het onzalige plan om schaliegas te gaan winnen in half nl en daarmee een enorme schade aan te richten. (Ernstige en onomkeerbare vervuiling van het grond- en drinkwater, aardbevingen zoals in Groningen.) Het is geen goed idee om alles te reduceren tot economisch belang. We kunnen het ons niet meer permitteren. Actie is nodig.

Updates

2013-06-18 17:20:46 -0400

100 signatures reached