Skip to main content

To: Raad van Bestuur KU Leuven

KU Leuven Fossil Free

KU Leuven Fossil Free

We willen dat de KU Leuven volledig desinvesteert uit de fossiele brandstofsector.
We want KU Leuven to fully divest from the fossil fuel industry.

Why is this important?

{ENGLISH BELOW}

Onze klimaattoekomst hangt af van een eenvoudige keuze.
Ontginnen we alle gekende steenkool-, olie- en gasvoorraden ter wereld, dan blazen we genoeg CO2 de lucht in om onze planeet meerdere keren te laten overkoken. Laten we de meerderheid van die fossiele brandstoffen in de grond, dan maken we een goede kans om een leefbaar klimaat te behouden.

Nu nog nieuwe steenkoolmijnen, olie- of gasvelden aansnijden is dus absolute waanzin wetende dat zelfs nu al mensen wereldwijd de gevolgen van klimaatverandering ondervinden. Sterker nog, als we de gevaarlijke grens van 1.5° opwarming niet willen overschrijden, zoals afgesproken in het wereldwijde Klimaatakkoord van Parijs, dan moeten zelfs fossiele mijnen en velden die nu actief zijn, vroegtijdig sluiten.

Steeds meer universiteiten, stadsbesturen en pensioenfondsen van over de hele wereld investeren daarom niet langer in fossiele brandstofbedrijven. Daarmee nemen ze zowel een ethisch als economisch standpunt in en tonen ze zich voortrekker in de strijd voor een eerlijkere, gezondere en duurzamere samenleving. Onze KU Leuven kan haar rol als wetenschappelijke en maatschappelijke voortrekker daarbij niet ontkennen. Wij vragen nu dus dat onze universiteit zich ook aansluit bij die internationale Fossil Fuel Divestment beweging en haar bestaande fossiele beleggingen stopt.

Fossiele brandstoffen horen in de grond!

ENGLISH
Our common climate future depends on a simple choice.
If we dig up all known global coal, oil and gas reserves, we’ll blow enough CO2 into the atmosphere to boil the planet multiple times. If we choose to keep the majority of fossil fuels in the ground, we have a good shot at preserving a gentle climate.

Opening up new coal mines, oil or gas fields at this stage is completely insane, knowing that people all over the world are already suffering from the consequences of climate change. Even more, if we want to keep the limit of a world only 1.5 degrees Celsius hotter than in pre-industrial times in sight, as we globally agreed upon in the Paris Agreement, then fossil fuel mines and fields that are actively in use nowadays will have to close down earlier than planned.

More and more universities, city councils and pension funds worldwide have stopped investing in fossil fuel companies. They are taking an ethical and economical stance and prove to be leaders in fighting for a more equal, healthy and sustainable society. Our KU Leuven cannot deny its role in this debate as a scientific and civil pioneer. We ask our university to join the international Fossil Fuel Divestment movement and to put an end to its existing fossil investments.

Together we keep fossil fuels in the ground!

KU Leuven, België

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2016-11-26 06:50:19 -0500

1,000 handtekeningen verzameld

2016-11-14 04:44:24 -0500

500 handtekeningen verzameld

2016-10-22 03:50:23 -0400

100 handtekeningen verzameld

2016-10-20 02:12:59 -0400

50 handtekeningen verzameld

2016-10-19 13:19:39 -0400

25 signatures reached

2016-10-19 12:10:23 -0400

10 handtekeningen verzameld