Skip to main content

To: Malmö University Board of Governors

Malmö University: Divest from fossil fuels

För svensk översättning, se nedan
______________________
We want Malmö University to:

Show transparency regarding current fossil fuel investments.

End any partnerships (for example banks) with companies investing in fossil fuels & immediately freeze any new investments in fossil fuel companies.

Regularly and transparently account for the university’s progress towards a complete divestment from fossil fuels.

Divest within 5 years.
_____________________
Vill vill att Malmö universitet:

Uppvisar transparens gällande nuvarande investeringar i fossila bränslen.

Avslutar samarbeten (till exempel banker) med företag som investerar i fossila bränslen och omedelbart avslutar nya investeringar i företag som arbetar med fossila bränslen.

Regelbundet och transparent rapporterar om universitetets framsteg mot fullständigt divestering från fossila bränslen

Divesterar inom 5 år.

Why is this important?

För svensk översättning, se nedan
_____________________
Although Malmö University prides itself on being committed to sustainability, they invest in non-sustainable energy companies using non-renewable resources. Burning fossil fuels such as coal, gas and oil create greenhouse gases which produce carbon dioxide and nitrous oxide which are polluting our air. Other consequences of greenhouse gases are rising temperatures, climate change, melting glaciers and increased water levels. The time has come for Malmö University to put their money where their mouth is by breaking any ties with fossil fuels.

_____________________
Trots att Malmö universitet utmärker sig själva som hållbara investerar de i ohållbara energiföretag som använder icke förnybara energikällor. Att bränna fossila bränslen som kol, naturgas och olja skapar växthusgaser som producerar koldioxid och kväveoxid som förorenar vår luft. Andra konsekvenser av växthusgaser är stigande temperaturer, klimatförändringar, smältande glaciärer och stigande vattenhöjd. Tiden är inne för Malmö universitet att sätta sina pengar där deras vision ligger genom att bryta alla band till fossila bränslen.

For more information e-mail: [email protected]

Malmö, Schweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2018-04-10 07:40:30 -0400

25 signatures reached

2018-04-09 07:34:30 -0400

10 signatures reached