Skip to main content

To: DEN NORSKE STAT, NORSK INDUSTRI OG DET NORSKE FOLK.

STØTT OPPRETTELSEN AV GREENSTAT. DET GRØNNE STATOIL

STØTT OPPRETTELSEN AV GREENSTAT. DET GRØNNE STATOIL

«Greenstat – et grønt energiselskap for en grønn generasjon»

Statkraft og Statoil representerer to suksesshistorier innen norsk industri og energipolitikk. Statkraft innen vannkraft og Statoil innen petroleum. Vi står nå overfor et energipolitisk paradigmeskifte og vi trenger da et selskap som kan satse fullt og helt på nye energiformer og løsninger, og som ikke må konkurrere med eksisterende verdikjeder i eget selskap. Tilsvarende som Statoil har bidratt til å bygge opp den norske olje- og gassindustrien trenger vi nå Greenstat til å bygge opp den norske fornybare industrien.

Why is this important?

Det mangler ikke store ord og tanker om hva Norge skal drive med for å nå våre klimamål. Men i et samfunn som fortsatt går på oljesmurt høygir mangler det konkret handling innen nye fornybare verdikjeder. Det drives noe forskning og utvikling, men uten en stor industriell aktør med finansiell kraft til å gjennomføre de riktige prosjektene stopper de fleste initiativene opp. Dette gjør at studenter som har utdannet seg til å jobbe innen fornybar energi ikke har en reell mulighet til å jobbe med det de brenner for, men blir i stedet sluset inn i godt betalte petroleums jobber. Når også petroleumsindustrien begynner å møte motbakke og går til oppsigelser haster det mer enn noen gang med å få på plass nye næringer.

De fleste ønsker å bruke arbeidslivet til noe som gir mening og som bidrar til en bedre framtid. At en del av Norges befolkning skal jobbe med petroleumsaktiviteter i mange år ses på som naturlig, men der er det ikke jobb for alle. Det haster derfor med å få på plass en satsning innen fornybar energi som kan skape arbeidsplasser for en grønn generasjon.

Basert på vår energihistorie har hel, eller deleide statlige selskaper spilt en avgjørende rolle i etableringen av nye næringer. Vi tror at opprettelsen av Greenstat vil kunne bidra positivt til den grønne omleggingen vi ønsker.

How it will be delivered

Greenstat presenteres ved fornybarkonferansen i Bergen 11-12. juni hvor underskriftskampanjen skal brukes for å vise at vi som borgere ønsker selskapet.

For mer informasjon om Greenstat, se
http://www.tu.no/kraft/2014/03/05/christian-michelsen-research-vil-opprette-nytt-statlig-fornybarselskap
http://www.bt.no/nyheter/innsikt/Norge-trenger-et-gront-lokomotiv-3133421.html

Category

Updates

2014-06-18 04:00:14 -0400

#fornybar14 i Bergen https://twitter.com/anne_jortveit/status/477023565573652480/photo/1

2014-06-18 03:57:24 -0400

Greenstat presentert på www.fornybarkonferansen.no #fornybar14 https://twitter.com/cmrfantoft/status/477023200770273280/photo/1

2014-06-18 03:54:26 -0400

Greenstat i Bergen tidene http://www.bt.no/nyheter/innsikt/Norge-trenger-et-gront-lokomotiv-3133421.html

2014-05-29 14:25:21 -0400

100 signatures reached

2014-05-25 12:20:44 -0400

50 signatures reached

2014-05-24 10:09:18 -0400

25 signatures reached

2014-05-24 08:39:37 -0400

10 signatures reached