Back to petition

To: Universitetet i Bergen

UiB ut av fossil energi - NÅ

Reason for signing

  • Kloke hoder bør jobbe med det som er klokt å jobbe med.