Back to petition

To: Universitetet i Bergen

UiB ut av fossil energi - NÅ

Reason for signing

  • En universitetsutdannelse bør være nøytral, ikke sponset av de som ødelegger klimaet.