Back to petition

To: Allmänna Pensionsfonden (AP-fonderna)

Vi vill se fossilfria pensionspengar

Reason for signing

  • Vi måste göra allt som står i vår makt för att hejda klimatförändringarna!