Back to petition

To: Allmänna Pensionsfonden (AP-fonderna)

Vi vill se fossilfria pensionspengar

Reason for signing

  • Vi behöver en värld som är hållbar och möjlig att leva i på lång sikt.