Start Review Training

Fossil Free Sweden

New Fossil Free Campaign

Med förutsättningen att vi måste lämna 80 % av våra kol-, olje- och gastillgångar under mark för att undvika katastrofala klimatförändringar, har svenska institutioner ett ansvar att sluta stödja en industri vars affärsmodell bottnar i att förstöra vår framtid.

Divestering ur fossila bränslen, dvs att sälja av allt finansiellt innehav (fonder, aktier osv) i olje-, kol- och gasbolag, är det enda rimliga valet för högskolor, kommuner, pensionsförvaltare m.fl. som bryr sig om planeten och dess invånare. Ingen institution med pengar kvar i denna smutsiga bransch har på verkligt allvar tagit ställning för en hållbar värld.

I Sverige kräver vi därför att institutioner såsom universitet, kommuner och pensionsfonder:

1. Genast fryser nya investeringar i fossilindustrin
2. Under en 5-årsperiod divesterar sitt befintliga innehav i fossilindustrin
3. Att redovisa sin divestering på ett transparent och lättillgängligt sätt
4. Kontaktar sina anställdas pensionsförvaltare och ber dem också att divestera

Nedan ser du de kampanjer som redan pågår i Sverige. Det är enkelt att starta en egen, det kan du göra här på hemsidan! Vår kampanjsamordnare Olivia Linander nås på olivia[a]gofossilfree.org och 0738226906.

* required field