Fossil Free Belgium

[EN] Fossil Free Belgium wants Belgian authorities and institutions to rid themselves of their ties to the fossil fuels industry. We ask them to stop investing their money in those companies most responsible for global warming, because if it's wrong to wreck the climate, it's wrong to profit from it.

Want to participate? Email [email protected]

[NL] Fossil Free Belgium wil dat Belgische overheden en instituties hun banden met de fossiele brandstofindustrie doorknippen. We vragen dat ze niet langer investeren in de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming, want als het verkeerd is om het klimaat om zeep te helpen, dan is het zeker verkeerd om daar geld mee te verdienen.

Wil je meedoen? Contacteer [email protected]

[FR] Fossil Free Belgium veut que les autorités publiques de Belgique et les institutions belges coupent leurs liens avec l'industrie des énergies fossiles. Nous demandons d'arrêter les investissements dans les entreprises responsables pour le réchauffement climatique, car si c'est déjà mauvais de réchauffer le climat, c'est encore pire d'en profiter.

Vous êtes prêt-e à vous engager? Contactez [email protected]