Skip to main content

To: נשיא בצלאל פרופ' עדי שטרן והוועד המנהל

בצלאל מפסיקה להשקיע בזיהום כדור הארץ

בצלאל מפסיקה להשקיע בזיהום כדור הארץ

כחלק מהמאמץ העולמי להתמודד עם שינויי האקלים שמאיימים על עתיד האנושות, אנו קוראים לאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל לבחון לעומק ולהקפיא באופן מיידי כל השקעה חדשה בחברות דלקים מאובנים, ולהיפטר תוך חמש שנים מהבעלות הישירה \ באמצעות קרנות של כל המניות ואג"ח של חברות בתחום הדלקים המאובנים.
אנו מאמינים שפעולה כזו מטעם האקדמיה שלנו היא לא רק ה​​החלטה הנבונה לתיק הפיננסי של המוסד, אלא גם ובעיקר לרווחת הסגל והבוגרים הנוכחיים והעתידיים, אשר ראויים לאפשרות לסיים את לימודיהם עם עתיד שאינו מוגדר על ידי כאוס אקלימי וחורבן כדור הארץ.

Why is this important?

שינויי האקלים הולכים ומאיצים. אנו עדים להשפעות ההולכות וגדלות של התחממות הכוכב באופן עקבי יותר ויותר; רק בשנה האחרונה נרשמו בישראל עומסי חום, שרב ושריפות באזור מודיעין, בשומרון, בוואדי ערה, בעמק חפר בנוף הגליל ובמקומות אחרים שהשפיעו על מאות ואלפי אנשים ועלו למדינה ולאזרחים הון עתק ואף גבו חיי אדם.
מומחים מסכימים כי התחממות כדור הארץ הנגרמת על ידי שריפת דלקים מאובנים תמשיך להאיץ ולהעצים את אסונות האקלים הטרגיים הללו. הקונצנזוס המדעי ברור ומכריע; איננו יכולים לשרוף אפילו מחצית ממאגרי הדלקים המאובנים העולמיים מבלי לחמם את כדור הארץ באופן מסוכן למשך כמה אלפי שנים ובכך להביא לקץ המין האנושי.

חתימתכם על העצומה תפעיל לחץ על החשב הכללי של האקדמיה להפסיק את ההשקעות הפיננסיות של המוסד בתהליך המסוכן הזה, ובכך תעזור לבלום את פליטת גזי החממה וההתחממות הגלובלית להם אחראית האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל.


Reasons for signing

  • This is a major cause !! We must take charge of where our money goes

Updates

2021-03-30 13:56:58 -0400

25 signatures reached

2021-03-30 13:15:13 -0400

10 signatures reached