To: נשיא בצלאל פרופ' עדי שטרן והוועד המנהל

בצלאל מפסיקה להשקיע בזיהום כדור הארץ

בצלאל מפסיקה להשקיע בזיהום כדור הארץ

כחלק מהמאמץ העולמי להתמודד עם שינויי האקלים שמאיימים על עתיד האנושות, אנו קוראים לאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל להקפיא באופן מיידי כל השקעה חדשה בחברות דלקים מאובנים, ולהיפטר תוך חמש שנים מהבעלות הישירה \ באמצעות קרנות של כל המניות ואג"ח של חברות בתחום הדלקים המאובנים.
אנו מאמינים שפעולה כזו מטעם האאדמיה שלנו היא לא רק ה​​החלטה הנבונה לתיק הפיננסי של המוסד, אלא גם ובעיקר לרווחת הסגל והבוגרים הנוכחיים והעתידיים, אשר ראויים לאפשרות לסיים את לימודיהם עם עתיד שאינו מוגדר על ידי כאוס אקלימי וחורבן כדור הארץ.

Why is this important?

שינויי האקלים הולכים ומאיצים. אנו עדים להשפעות ההולכות וגדלות של התחממות הכוכב באופן עקבי יותר ויותר; רק בשנה האחרונה נרשמו בישראל עומסי חום, שרב ושריפות באזור מודיעין, בשומרון, בוואדי ערה, בעמק חפר בנוף הגליל ובמקומות אחרים שהשפיעו על מאות ואלפי אנשים ועלו למדינה ולאזרחים עשרות ומאות מליוני שקלים. מומחים מסכימים כי התחממות כדור הארץ הנגרמת על ידי שריפת דלקים מאובנים תמשיך להאיץ ולהעצים את אסונות האקלים הטרגיים הללו. הקונצנזוס המדעי ברור ומכריע; איננו יכולים לשרוף אפילו מחצית ממאגרי הדלקים המאובנים העולמיים מבלי לחמם את כדור הארץ באופן מסוכן למשך כמה אלפי שנים ובכך להביא לקץ המין האנושי.