Skip to main content

To: The board of Aalto University

Aalto University: Get Our Money Out of Fossil Fuels!

(In English below)

Ilmastonmuutos on yksi vakavimmista ihmiskunnan tulevaisuuteen kohdistuvista uhista. Samaan aikaan, kun ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttäisi nopeaa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä, hiili-, öljy- ja kaasuyhtiöt, sekä niiden osakkeenomistajat hyötyvät taloudellisesti yhä jatkuvasta rajoittamattomasta fossiilisten polttoaineiden tuotannosta.

On edesvastuutonta tehdä voittoa sijoituksilla, jotka vievät planeettaamme kohti ilmastokatastrofia. Siksi me allekirjoittaneet haluamme, että Aalto-yliopisto:

1. Selvittää nykyiset sijoituksensa fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin.

2. Jäädyttää välittömästi kaikki uudet sijoituksensa 200 hiilidioksidibudjetiltaan suurimpaan fossiilisia polttoaineita tuottavaan yhtiöön (ilmoitettujen varantojen sisältämän hiilidioksidimäärän perusteella mitattuna). [1]

3. Luopuu viiden vuoden kuluessa näiden yhtiöiden osakkeiden suorasta omistuksesta, sekä muista sijoitusinstrumenteista, kuten rahastoista jotka sijoittavat varojaan näiden yhtiöiden osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin, ja siirtää sijoituksensa yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävämpiin sijoituskohteisiin, jotka ovat linjassa yliopiston arvojen, tehtävien ja mission kanssa. [2]

4. Raportoi edistymisestään edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa vuosittain vuosikertomuksessaan.

------------------------------------------------------

Climate change is one of the most severe threats to the future of humankind. Although urgent actions are needed to prevent catastrophic global warming, coal, oil and gas companies and their shareholders continue to profit from the unabated extraction of fossil fuels.

It is unconscionable to profit from investments that will condemn the planet to climate disaster. Therefore, we the undersigned call for Aalto University to:

1. Screen for and exclude the fossil fuel producing companies from their investment portfolio.

2. Immediately freeze any new investments in the top 200 fossil fuel producing companies. [1]

3. Divest from direct ownership of the top 200 fossil fuel producing companies’ equities or corporate bonds, and within five years shift funds to socially and environmentally responsible investment practices, which are aligned with the values, core duties and mission of the University. [2]

4. Report its progress towards these goals in the University’s annual report.

Why is this important?

Miksi tämä on tärkeää?

Yliopistoilla on moraalinen vastuu yhteiskunnan korkeimman tiedon lähteinä hyödyntää omassa toiminnassaan parasta olemassa olevaa tietoa. Tiedeyhteisön yhteisymmärrys on kiistaton. Emme voi polttaa edes puolta maailmanlaajuisista fossiilisten polttoaineiden tunnetuista varannoista aiheuttamatta tuhoisaa ilmaston lämpenemistä. [3][4][5][6]

Ilmastotieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on suurin yksittäinen syy antropogeeniseen eli ihmisen toiminnan aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, joka aiheuttaa äärimmäisen vakavia ekologisia ja sosiaalisia katastrofeja. [3] Yliopiston tulisi johtaa omalla esimerkillään ilmastonmuutoksen hillitsemistä harjoittamalla entistä kestävämpää sijoitustoimintaa niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta. Hiilikuplalla tarkoitetaan fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin liittyvää taloudellista riskiä, joka johtuu alihintaisten kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta markkinahäiriöstä. Hiilikupla on saanut useita sijoittajia vetämään sijoituksensa pois näistä yhtiöistä. [7][8]

Yliopiston siirtyminen fossiilisten polttoaineiden tuottajista vapaaseen sijoitusstrategiaan olisi vahva signaali yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille siitä, että yliopiston johto tunnustaa tieteellisen tutkimustyön tulokset ja pyrkii kehittämään yliopiston toimintaa entistä kestävämmäksi.

Divestointi lähettäisi vahvan signaalin niin yliopiston henkilökunnalle kuin nykyisille ja tuleville opiskelijoille, että yliopisto tukee kestävän yhteiskunnan syntymistä. Se olisi tapa olla yksi niistä yliopistoista, jotka ”uskaltavat rohkeasti tutkia ja kokeilla uutta.” Se myös tekisi Aalto-yliopiston investoinnit yliopiston vision mukaiseksi, joka ”sitouttaa meidät rakentamaan kestävälle kehitykselle perustuvaa […] yhteiskuntaa.” Aalto-yliopiston arvoja ovat
”rohkeus vaikuttaa”,
”vapaus olla luova ja kriittinen”,
”vastuu”, ja ”eettisyys”. [2]
Lisäksi ”Aalto-yliopisto on sitoutunut noudattamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita.” [9]
Aallolla on sijoituksia 900 miljoonan euron arvosta ja se, että osa investoinneista on fossiilisten polttoaineiden tuotannossa, on täysin yliopiston sitoumusten vastaista.

Yhteiskunta tarvitsee edelläkävijöitä, jotka luovat uuden normaalin ja motivoivat muita osallistumaan uusien parhaiden käytäntöjen omaksumiseen.

------------------------------------------------------

Why is this important?

Universities have the moral responsibility to act according to the leading sources of scientific research and education in a society. The scientific consensus is clear and overwhelming; we cannot safely burn even half of the world's fossil-fuel reserves without dangerously warming the planet for several thousand years. [2][3][4][5]

Scientists agree that global warming caused by humans burning fossil fuels will continue to accelerate and intensify tragic climate disasters [3]. As this threat rises, the term carbon bubble was created to describe the financial risk related to companies holding fossil fuel reserves as governments move to fix the market failure caused by uncontrolled carbon emissions [6][7][8]. Aalto University should take the lead in confronting climate change by promoting sustainable and financially sound asset management practises.

Divestment would send a strong signal to the University's staff as well as current and future students, that the University will take action for a sustainable future. It would be a way for Aalto University to be part of the “Successful universities [...] who dare to explore and experiment in new, creatives ways”. It will also fully align the investment practices with the principles of Aalto University, which “carries a strong commitment to building a sustainable society" and which values include
" Courage to influence”,
“Freedom to be creative and critical”,
“Responsibility”, and "Integrity".[2]
“Aalto University is committed to complying with the principles for responsible investment.” [9]
Aalto has over 900 million euros to invest [10], and the fact that part of it is invested in fossil fuel industry is in total contradiction with this commitment!

[1] http://gofossilfree.org/companies/
[2]http://www.aalto.fi/en/midcom-serveattachmentguid-1e5ffcbea81c566ffcb11e5957e815724da913a913a/aalto-yliopisto_strategy_english.pdf
[3] http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WGIAR5_SPM_brochure_en.pdf
[4] http://carbontracker.live.kiln.it/index.html?CMP=twt_gu
[5] http://climate.nasa.gov/scientific-consensus
[6] http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
[7] http://gofossilfree.org/endorsements/
[8] http://www.carbontracker.org/report/carbon-bubble/
[9]http://www.aalto.fi/en/midcom-serveattachmentguid-1e5f0e46065260cf0e411e58c514bbedbeb29782978/aalto_university_annual_report_2015_final.pdf
[10]http://www.aalto.fi/en/current/news/2016-02-05/

Otaniemi, Espoo, Finland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2017-04-19 15:16:51 -0400

100 signatures reached

2017-04-19 04:46:01 -0400

50 signatures reached

2017-04-19 00:06:36 -0400

25 signatures reached

2017-04-18 15:22:21 -0400

10 signatures reached