Fossil Free Finland

Rahat pois fossiilisista -kampanjan tarkoituksena on saada julkiset instituutiot siirtämään sijoituksensa pois fossiilisia polttoaineita tuottavista yhtiöistä

Fossil Free Finland is a national campaign to divest public institutions from fossil fuels.

Find your local campaign
Your Location

Campaigns (4)

 • Espoo
  Aalto University: Get Our Money Out of Fossil Fuels!
  Miksi tämä on tärkeää? Yliopistoilla on moraalinen vastuu yhteiskunnan korkeimman tiedon lähteinä hyödyntää omassa toiminnassaan parasta olemassa olevaa tietoa. Tiedeyhteisön yhteisymmärrys on kiistaton. Emme voi polttaa edes puolta maailmanlaajuisista fossiilisten polttoaineiden tunnetuista varannoista aiheuttamatta tuhoisaa ilmaston lämpenemistä. [3][4][5][6] Ilmastotieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on suurin yksittäinen syy antropogeeniseen eli ihmisen toiminnan aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, joka aiheuttaa äärimmäisen vakavia ekologisia ja sosiaalisia katastrofeja. [3] Yliopiston tulisi johtaa omalla esimerkillään ilmastonmuutoksen hillitsemistä harjoittamalla entistä kestävämpää sijoitustoimintaa niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta. Hiilikuplalla tarkoitetaan fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin liittyvää taloudellista riskiä, joka johtuu alihintaisten kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta markkinahäiriöstä. Hiilikupla on saanut useita sijoittajia vetämään sijoituksensa pois näistä yhtiöistä. [7][8] Yliopiston siirtyminen fossiilisten polttoaineiden tuottajista vapaaseen sijoitusstrategiaan olisi vahva signaali yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille siitä, että yliopiston johto tunnustaa tieteellisen tutkimustyön tulokset ja pyrkii kehittämään yliopiston toimintaa entistä kestävämmäksi. Divestointi lähettäisi vahvan signaalin niin yliopiston henkilökunnalle kuin nykyisille ja tuleville opiskelijoille, että yliopisto tukee kestävän yhteiskunnan syntymistä. Se olisi tapa olla yksi niistä yliopistoista, jotka ”uskaltavat rohkeasti tutkia ja kokeilla uutta.” Se myös tekisi Aalto-yliopiston investoinnit yliopiston vision mukaiseksi, joka ”sitouttaa meidät rakentamaan kestävälle kehitykselle perustuvaa […] yhteiskuntaa.” Aalto-yliopiston arvoja ovat ”rohkeus vaikuttaa”, ”vapaus olla luova ja kriittinen”, ”vastuu”, ja ”eettisyys”. [2] Lisäksi ”Aalto-yliopisto on sitoutunut noudattamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita.” [9] Aallolla on sijoituksia 900 miljoonan euron arvosta ja se, että osa investoinneista on fossiilisten polttoaineiden tuotannossa, on täysin yliopiston sitoumusten vastaista. Yhteiskunta tarvitsee edelläkävijöitä, jotka luovat uuden normaalin ja motivoivat muita osallistumaan uusien parhaiden käytäntöjen omaksumiseen. ------------------------------------------------------ Why is this important? Universities have the moral responsibility to act according to the leading sources of scientific research and education in a society. The scientific consensus is clear and overwhelming; we cannot safely burn even half of the world's fossil-fuel reserves without dangerously warming the planet for several thousand years. [2][3][4][5] Scientists agree that global warming caused by humans burning fossil fuels will continue to accelerate and intensify tragic climate disasters [3]. As this threat rises, the term carbon bubble was created to describe the financial risk related to companies holding fossil fuel reserves as governments move to fix the market failure caused by uncontrolled carbon emissions [6][7][8]. Aalto University should take the lead in confronting climate change by promoting sustainable and financially sound asset management practises. Divestment would send a strong signal to the University's staff as well as current and future students, that the University will take action for a sustainable future. It would be a way for Aalto University to be part of the “Successful universities [...] who dare to explore and experiment in new, creatives ways”. It will also fully align the investment practices with the principles of Aalto University, which “carries a strong commitment to building a sustainable society" and which values include " Courage to influence”, “Freedom to be creative and critical”, “Responsibility”, and "Integrity".[2] “Aalto University is committed to complying with the principles for responsible investment.” [9] Aalto has over 900 million euros to invest [10], and the fact that part of it is invested in fossil fuel industry is in total contradiction with this commitment! [1] http://gofossilfree.org/companies/ [2]http://www.aalto.fi/en/midcom-serveattachmentguid-1e5ffcbea81c566ffcb11e5957e815724da913a913a/aalto-yliopisto_strategy_english.pdf [3] http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WGIAR5_SPM_brochure_en.pdf [4] http://carbontracker.live.kiln.it/index.html?CMP=twt_gu [5] http://climate.nasa.gov/scientific-consensus [6] http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/ [7] http://gofossilfree.org/endorsements/ [8] http://www.carbontracker.org/report/carbon-bubble/ [9]http://www.aalto.fi/en/midcom-serveattachmentguid-1e5f0e46065260cf0e411e58c514bbedbeb29782978/aalto_university_annual_report_2015_final.pdf [10]http://www.aalto.fi/en/current/news/2016-02-05/
  189 of 200 Signatures
  Created by Maja Ilievska
 • Turku
  University of Turku: Go Fossil Free
  Miksi tämä on tärkeää: Yliopistoilla on moraalinen vastuu yhteiskunnan korkeimman tiedon lähteinä hyödyntää omassa toiminnassaan parasta olemassa olevaa tietoa. Tiedeyhteisön yhteisymmärrys on kiistaton. Emme voi polttaa edes puolta maailmanlaajuisista fossiilisten polttoaineiden tunnetuista varannoista aiheuttamatta tuhoisaa ilmaston lämpenemistä. [2][3][4][5] Ilmastotieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on suurin yksittäinen syy antropogeeniseen eli ihmisen toiminnan aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, joka aiheuttaa äärimmäisen vakavia ekologisia ja sosiaalisia katastrofeja. [2] Turun yliopiston tulisi johtaa omalla esimerkillään ilmastonmuutoksen hillitsemistä harjoittamalla entistä kestävämpää sijoitustoimintaa niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta. Hiilikuplalla tarkoitetaan fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin liittyvää taloudellista riskiä, joka johtuu alihintaisten kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta markkinahäiriöstä. Hiilikupla on saanut useita sijoittajia vetämään sijoituksensa pois näistä yhtiöistä. [6][7] Yliopiston siirtyminen fossiilisten polttoaineiden tuottajista vapaaseen sijoitusstrategiaan olisi vahva signaali yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille siitä, että yliopiston johto tunnustaa tieteellisen tutkimustyön tulokset ja pyrkii kehittämään yliopiston toimintaa entistä kestävämmäksi. Yhteiskunta tarvitsee edelläkävijöitä, jotka luovat uuden normaalin ja motivoivat muita osallistumaan uusien parhaiden käytäntöjen omaksumiseen. ------------------------------------------------------ Why is this important? Universities have the moral responsibility to act according to the leading sources of scientific research and education in a society. The scientific consensus is clear and overwhelming; we cannot safely burn even half of the world's fossil-fuel reserves without dangerously warming the planet for several thousand years. [2][3][4] Scientists agree that global warming caused by humans burning fossil fuels will continue to accelerate and intensify tragic climate disasters. [2] University of Turku should take the lead in confronting climate change by promoting sustainable and financially sound asset management practises. Carbon bubble is a term used to describe the financial risk related to companies holding fossil fuel reserves as governments move to fix the market failure caused by uncontrolled carbon emissions. [5][6][7] Divestment would send a strong signal to the University's staff as well as current and future students, that the University will take action for a sustainable future. Society as a whole needs leadership from organisations that shape the future and motivate others to join and implement best practises. [1] http://gofossilfree.org/companies/ [2] http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WGIAR5_SPM_brochure_en.pdf [3] http://carbontracker.live.kiln.it/index.html?CMP=twt_gu [4] http://climate.nasa.gov/scientific-consensus [5] http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/ [6] http://gofossilfree.org/endorsements/ [7] http://www.carbontracker.org/report/carbon-bubble/ [8]http://www.tyy.fi/sites/tyy.fi/files/attachment/liite1_talousstrategia_edustajistolle.pdf
  763 of 800 Signatures
  Created by Valtteri Moilanen
 • Joensuu
  University of Eastern Finland: Go fossil free!
  Miksi tämä on tärkeää? Yliopistoilla on moraalinen vastuu yhteiskunnan korkeimman tiedon lähteinä hyödyntää omassa toiminnassaan parasta olemassa olevaa tietoa. Tiedeyhteisön yhteisymmärrys on kiistaton. Emme voi polttaa edes puolta maailmanlaajuisista fossiilisten polttoaineiden tunnetuista varannoista aiheuttamatta tuhoisaa ilmaston lämpenemistä. [5][6][7][8] Ilmastotieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on suurin yksittäinen syy ihmisen toiminnan aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, josta seuraa äärimmäisen vakavia ekologisia ja sosiaalisia katastrofeja. [5] Itä-Suomen yliopiston tulee toimia esimerkkinä ja harjoittaa kestävää sijoitustoimintaa niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta. Fossiilienergiayhtiöihin liittyvää taloudellista riskiä kutsutaan “hiilikuplaksi”. Se johtuu alihintaisten kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta markkinahäiriöstä. Hiilikupla on saanut useita sijoittajia vetämään sijoituksensa pois näistä yhtiöistä. [8][9] Sijoittamalla puhtaaseen energiaan ja vihreään talouteen, yliopisto edistää myös opiskelijoidensa työllistymistä ja tukee biotalouden vallankumousta. Yliopiston siirtyminen kestävään sijoitusstrategiaan on vahva signaali yliopiston henkilökunnalle, opiskelijoille ja sidosryhmille siitä, että yliopiston johto tunnustaa tieteellisen tutkimustyön tulokset ja pyrkii kehittämään yliopiston toimintaa vastuulliseksi. Strategiassaan Itä-Suomen yliopisto pyrkii vastaamaan ympäristön muutokseen ja luonnonvarojen riittävyyden globaaliin haasteeseen. ”Muuttuvan maailman monimutkaisten haasteiden ratkaiseminen edellyttää kykyä ajatella ja yhdistää asioita uudella tavalla”. [2] Yhteiskunta tarvitsee edelläkävijöitä, jotka rakentavat uutta kestävää toimintatapaa ja motivoivat muita osallistumaan uusien parhaiden käytäntöjen omaksumiseen. ------------------------------------------------------ Why is this important? Universities have the moral responsibility to act as the leading sources of scientific research and education in a society, and according to the best information available. The scientific consensus is clear and overwhelming; we cannot safely burn even half of the world's fossil-fuel reserves without causing destructive global warming. [5][6][7][8] Climate scientists agree that the use of fossil fuels is the main cause of anthropogenic global warming that will cause extreme ecological and social catastrophes. [5] The University of Eastern Finland should take the lead in confronting climate change by promoting sustainable and financially sound asset management practises. By investing in clean sources of energy and in green economy, the university will improve students’ prospects and support the bio-economy revolution. The economic risk that comes with the use of fossil fuels is referred to as the “Carbon bubble”. Carbon emissions can be produced very cheaply, which causes a disturbance in the market. Many investors have withdrawn their investments in companies that participate in this Carbon bubble.[9][10] By switching to a sustainable investment strategy the university would send a strong signal to its staff, students, and collaborators; that the university recognises the results of scientific research and will, accordingly, transition to a sustainable investment strategy. In its strategy the University of Eastern Finland seeks to respond to climate change and the global challenges that arise from the insufficiency of natural resources. “The challenges of a complex and changing world can only be solved by thinking in new ways, and making new connections.” [2] Society needs pioneers who will build a new, sustainable model and motivate others to participate in a transition to new, better practices. [1] (ilmoitettujen varantojen sisältämän hiilidioksidimäärän perusteella mitattuna). http://gofossilfree.org/companies/ [2] http://www.uef.fi/fi/uef/strategia [3] http://www.uef.fi/web/kestava-kehitys/kestava-kehitys [4] http://www.acadsci.fi/kannanottoja/turpeenenergiakaytto/tiivistelma.pdf [5] http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WGIAR5_SPM_brochure_en.pdf [6] http://carbontracker.live.kiln.it/index.html?CMP=twt_gu [7] http://climate.nasa.gov/scientific-consensus [8] http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/ [9] http://gofossilfree.org/endorsements/ [10] http://www.carbontracker.org/report/carbon-bubble/
  523 of 600 Signatures
  Created by Antti Saarelainen
 • HKI
  UNIVERSITY OF HELSINKI: GO FOSSIL FREE!
  Miksi tämä on tärkeää? Yliopistoilla on moraalinen vastuu yhteiskunnan korkeimman tiedon lähteinä hyödyntää omassa toiminnassaan parasta olemassa olevaa tietoa. Tiedeyhteisön yhteisymmärrys on kiistaton. Emme voi polttaa edes puolta maailmanlaajuisista fossiilisten polttoaineiden tunnetuista varannoista aiheuttamatta tuhoisaa ilmaston lämpenemistä. [3][4][5][6][7] Ilmastotieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on suurin yksittäinen syy antropogeeniseen eli ihmisen toiminnan aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, joka aiheuttaa äärimmäisen vakavia ekologisia ja sosiaalisia katastrofeja [3][4]. Helsingin yliopiston tulisi johtaa omalla esimerkillään ilmastonmuutoksen hillitsemistä harjoittamalla entistä kestävämpää sijoitustoimintaa niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta. Hiilikuplalla tarkoitetaan fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin liittyvää taloudellista riskiä, joka johtuu alihintaisten kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta markkinahäiriöstä. Hiilikupla on saanut useita sijoittajia vetämään sijoituksensa pois näistä yhtiöistä. [8][9][10] Yliopiston sitoutuminen fossiilisten polttoaineiden tuottajista vapaaseen sijoitusstrategiaan olisi vahva signaali yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille siitä, että yliopiston johto tunnustaa tieteellisen tutkimustyön tulokset ja pyrkii periaatteidensa mukaisesti kehittämään yliopiston toimintaa entistä kestävämmäksi. [11] Helsingin yliopisto pyrkii saamaan sijoitussalkkunsa hiilineutraaleiksi “huomattavasti ennen vuotta 2045” [12]. Fossiiliteollisuuteen tehdyistä sijoituksista luopuminen on yksi askel yliopiston matkalla kohti tuota tavoitetta. Yliopiston pyrkimyksenä onkin rajata fossiilisia polttoaineita tuottavien yhtiöiden osuus sijoitussalkuistaan korkeintaan 1 %:iin, ja käytännössä vähentää niiden osuutta senkin jälkeen [11]. Ilmastotoimien kiireellisyydestä huolimatta sijoituksista luopumiselle ei kuitenkaan ole asetettu selkeää aikarajaa. Yliopisto ei myöskään ole sitoutunut olemaan sijoittamatta fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin tulevaisuudessa. Yhteiskunta tarvitsee edelläkävijöitä, jotka luovat uuden normaalin ja motivoivat muita osallistumaan uusien parhaiden käytäntöjen omaksumiseen. ------------------------------------------------------ Why is this important? Universities have the moral responsibility to act according to the leading sources of scientific research and education in a society. The scientific consensus is clear and overwhelming; we cannot safely burn even half of the world's fossil-fuel reserves without dangerously warming the planet for several thousand years. [3][4][5][6][7] Scientists agree that global warming caused by humans burning fossil fuels will continue to accelerate and intensify tragic climate disasters [3][4]. The University of Helsinki should take the lead in confronting climate change by promoting sustainable and financially sound asset management practices. Carbon bubble is a term used to describe the financial risk related to companies holding fossil fuel reserves as governments move to fix the market failure caused by uncontrolled carbon emissions. [8][9][10] Divestment would send a strong signal to the University's staff as well as current and future students, that the University will take action for a sustainable future, as stated in the principles for responsible investment activities [11]. The University of Helsinki is aiming for a carbon-neutral investment portfolio well before the year 2045 [12]. Divestment from the fossil fuel industry is one of the University’s steps towards this goal. The University is aiming for a portfolio where firms that produce fossil fuels comprise no more than 1% of the investment portfolio, and aims to reduce their weight in the portfolio further after that [11]. However, despite the time-critical nature of the climate crisis, no time limit has been set for divestment. The University has not committed to refrain from future investment into firms that produce fossil fuels. Society as a whole needs leadership from organisations that shape the future and motivate others to join and implement best practices. [1] http://gofossilfree.org/companies/ [2] https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/strategia-ja-johtaminen/strategia-2017-2020 [3] https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/ [4] https://www.ipcc.ch/sr15/ [5] http://carbontracker.live.kiln.it/index.html?CMP=twt_gu [6] http://climate.nasa.gov/scientific-consensus [7] http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/ [8] https://gofossilfree.org/divestment/commitments/ [9] http://www.carbontracker.org/report/carbon-bubble/ [10] https://www.divestinvest.org/wp-content/uploads/2017/09/Carbon-Tracker.-Unburnable-Carbon-Full-rev2-1.pdf [11] Suomeksi: https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/hy_vastuullisen_sijoitustoiminnan_periaatteet.pdf In English: https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/hu_principles_for_responsible_investment_activities.pdf [12] Suomeksi: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kestava-kehitys/helsingin-yliopisto-sijoittaa-entista-vastuullisemmin-tavoitteena-hiilineutraali-salkku?fbclid=IwAR0Uq_fegJ1SO_cdBOCQII0GR4KAHvSvTzDtUk_M9tte-m8ersZ9rKmsfzA In English: https://www.helsinki.fi/en/news/sustainability-news/increasingly-responsible-investments-by-the-university-of-helsinki-aiming-for-a-carbon-neutral-portfolio [13] https://riihiweb.it.helsinki.fi/document/public/ebac9c93-9179-4f3d-8639-7293baa25864
  954 of 1,000 Signatures
  Created by Lotta Närhi