Skip to main content

To: University Board and Executive Board of Student Union

University of Turku: Go Fossil Free

Ilmastonmuutos on yksi vakavimmista ihmiskunnan tulevaisuuteen kohdistuvista uhista. Samaan aikaan, kun ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttäisi nopeaa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä, hiili-, öljy- ja kaasuyhtiöt, sekä niiden osakkeenomistajat hyötyvät taloudellisesti yhä jatkuvasta rajoittamattomasta fossiilisten polttoaineiden tuotannosta.

On edesvastuutonta tehdä voittoa sijoituksilla, jotka vievät planeettaamme kohti ilmastokatastrofia. On myös taloudellisesta näkökulmasta lyhytnäköistä sijoittaa fossiilisten polttoaineiden tuotantoon. [8] Siksi me allekirjoittaneet haluamme, että Turun yliopisto ja Turun yliopiston ylioppilaskunta:

1. Selvittää nykyiset sijoituksensa fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin.

2. Jäädyttää välittömästi kaikki uudet sijoituksensa 200 hiilidioksidibudjetiltaan suurimpaan fossiilisia polttoaineita tuottavaan yhtiöön (ilmoitettujen varantojen sisältämän hiilidioksidimäärän perusteella mitattuna). [1]

3. Luopuu viiden vuoden kuluessa näiden yhtiöiden osakkeiden suorasta omistuksesta, sekä muista sijoitusinstrumenteista, kuten rahastoista jotka sijoittavat varojaan näiden yhtiöiden osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin, ja siirtää sijoituksensa yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävämpiin sijoituskohteisiin, jotka ovat linjassa yliopiston arvojen, tehtävien ja mission kanssa. [8]

4. Raportoi edistymisestään edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa vuosittain vuosikertomuksessaan.

------------------------------------------------------

Climate change is one of the most severe threats to the future of humankind. Although urgent actions are needed to prevent catastrophic global warming, coal, oil and gas companies and their shareholders continue to profit from the unabated production of fossil fuels.

It is unconscionable to profit from investments that will condemn the planet to climate disaster. It is also shortsighted from an economic point of view to invest in the production of fossil fuels. [8] Therefore, we the undersigned call for University of Turku and the student union of University of Turku to:

1. Screen for and exclude the fossil fuel producing companies from their investment portfolio.

2. Immediately freeze any new investments in the top 200 fossil fuel producing companies. [1]

3. Divest from direct and indirect ownership of the top 200 fossil fuel producing companies’ equities and corporate bonds, and within five years shift funds to socially and environmentally responsible investment practices, which are aligned with the values, core duties and mission of the University. [8]

4. Report its progress towards these goals in the University’s annual report.

Why is this important?

Miksi tämä on tärkeää:

Yliopistoilla on moraalinen vastuu yhteiskunnan korkeimman tiedon lähteinä hyödyntää omassa toiminnassaan parasta olemassa olevaa tietoa. Tiedeyhteisön yhteisymmärrys on kiistaton. Emme voi polttaa edes puolta maailmanlaajuisista fossiilisten polttoaineiden tunnetuista varannoista aiheuttamatta tuhoisaa ilmaston lämpenemistä. [2][3][4][5]

Ilmastotieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on suurin yksittäinen syy antropogeeniseen eli ihmisen toiminnan aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, joka aiheuttaa äärimmäisen vakavia ekologisia ja sosiaalisia katastrofeja. [2] Turun yliopiston tulisi johtaa omalla esimerkillään ilmastonmuutoksen hillitsemistä harjoittamalla entistä kestävämpää sijoitustoimintaa niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta. Hiilikuplalla tarkoitetaan fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin liittyvää taloudellista riskiä, joka johtuu alihintaisten kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta markkinahäiriöstä. Hiilikupla on saanut useita sijoittajia vetämään sijoituksensa pois näistä yhtiöistä. [6][7]

Yliopiston siirtyminen fossiilisten polttoaineiden tuottajista vapaaseen sijoitusstrategiaan olisi vahva signaali yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille siitä, että yliopiston johto tunnustaa tieteellisen tutkimustyön tulokset ja pyrkii kehittämään yliopiston toimintaa entistä kestävämmäksi.
Yhteiskunta tarvitsee edelläkävijöitä, jotka luovat uuden normaalin ja motivoivat muita osallistumaan uusien parhaiden käytäntöjen omaksumiseen.
------------------------------------------------------
Why is this important?

Universities have the moral responsibility to act according to the leading sources of scientific research and education in a society. The scientific consensus is clear and overwhelming; we cannot safely burn even half of the world's fossil-fuel reserves without dangerously warming the planet for several thousand years. [2][3][4]

Scientists agree that global warming caused by humans burning fossil fuels will continue to accelerate and intensify tragic climate disasters. [2] University of Turku should take the lead in confronting climate change by promoting sustainable and financially sound asset management practises. Carbon bubble is a term used to describe the financial risk related to companies holding fossil fuel reserves as governments move to fix the market failure caused by uncontrolled carbon emissions. [5][6][7]

Divestment would send a strong signal to the University's staff as well as current and future students, that the University will take action for a sustainable future. Society as a whole needs leadership from organisations that shape the future and motivate others to join and implement best practises.
[1] http://gofossilfree.org/companies/
[2] http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WGIAR5_SPM_brochure_en.pdf
[3] http://carbontracker.live.kiln.it/index.html?CMP=twt_gu
[4] http://climate.nasa.gov/scientific-consensus
[5] http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
[6] http://gofossilfree.org/endorsements/
[7] http://www.carbontracker.org/report/carbon-bubble/
[8]http://www.tyy.fi/sites/tyy.fi/files/attachment/liite1_talousstrategia_edustajistolle.pdf

Turku, Finland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2018-11-28 13:19:20 -0500

500 signatures reached

2017-02-14 09:52:08 -0500

100 signatures reached

2016-12-08 05:26:29 -0500

50 signatures reached

2016-11-30 16:28:42 -0500

25 signatures reached

2016-11-11 11:06:13 -0500

10 signatures reached