Skip to main content

To: University of Oslo

Divest University of Oslo from fossil fuels

1. Gi en snarlig uttalelse hvor ledelsen uttrykker intensjon om å trekke Universitetets midler ut av aksjefond og andre fond som investerer i fossile selskaper.
2. Umiddelbart stanse alle nye investeringer i fossile selskaper.
3. Instruere UNIFOR til å redusere Universitetets eksisterende aksjeandeler i slike selskaper til null innen fem år.

Why is this important?

Verden har gått sammen om at den globale oppvarmingen bør holdes godt under 2 grader og helst begrenses til 1,5 grader. For å klare det må vi styre energibruken vår i en retning som tar innover seg klimaendringer. Vi trenger en bred overgang mot et bærekraftig og fornybart energisystem. Første skritt på denne veien er å ikke lete etter mer fossilt brensel, kutte ned bruken og finne alternative løsninger. For at det skal være mulig kan ikke enorme kull-, olje-, og gasselskaper få lov til å fortsette sine utforskninger og utbygginger. For at disse selskapene skal innse dette kan vi ikke legge våre penger igjen hos dem. UiO har som Norges største universitet et ansvar om å vise vei for en samfunnsutvikling som er i tråd med forskningen. Deinvester nå!

* * *

The world has now united over the 2°C-target. To reach this goal, we need a society-wide overhaul to a sustainable and renewable energy system. The first steps are to stop fossil fuel exploration, reduce consumption and find alternative solutions. To do this, the fossil fuel industry must not be allowed to continue its exploration and expansion, but this will never happen as long as we continue to invest our savings in them. As Norway's largest university, UiO has a responsibility to lead the way to sustainable development in line with what research has shown us. Divest now!

Oslo, Norway

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Category

Updates

2016-11-30 10:50:30 -0500

Big win today - University of Oslo is one of the group of universities who are now committed to fossil fuel divestment within the next 5 years through their investment fund UNIFOR:
https://www.nrk.no/norge/norske-universiteter-trekker-seg-ut-av-olje-og-gass-1.13250974

2016-02-19 14:54:33 -0500

500 signaturer nådd

2016-02-14 10:49:27 -0500

100 signatures reached

2016-02-11 09:14:54 -0500

50 signatures reached

2016-02-10 05:06:08 -0500

25 signatures reached

2016-02-09 02:01:11 -0500

10 signatures reached