Skip to main content

To: Sveriges Lantrbuksuniversitet/The Swedish University of Agricultural Science

Divest Fossil Fuels SLU!

The campaign won!

Kampanjen har lyckats! Här är en blogg om hur det gick till: https://gofossilfree.org/se/sveriges-landsbruksuniversitet-divesterar/

In English Below

Sveriges Lantbruksuniversitet är ett miljömedvetet och engagerat universitet som forskar för en hållbar framtid. I strid med detta har universitetets stiftelser investeringar i fossilindustrin. Att divestera ur fossila bränsleföretag vore ett logiskt steg för ett universitet som arbetar för att skapa en bättre framtid. Som Lantbruksuniversitet med stark miljöprofil har SLU en viktig roll för miljön och klimatet och ett beslut om divestering väger tungt i klimatdebatten!

Vi vill att SLU snarast fattar beslut om att stiftelserna kopplade till SLU inte får göra nya investeringar som kan kopplas till fossilindustrin. Vi vill också se en långsiktig plan på fem år hur de investeringar som redan finns ska avyttras!
-----------------------------------------------------------------------------------------
The Swedish University of Agricultural Science is a university with a very strong environmental profile and contributes with important research for a sustainable future. However, there are still investment from the university’s foundations that can be linked to the fossil fuel industry, to divest from fossil fuels is a logical next step. As a university with a strong environmental profile SLU has a special responsibility and a decision to divest weighs heavily in the climate debate!

We want SLU to divest all money that can be linked to fossil fuel companies as soon as possible, and at the latest five years from now. We of course also want a decision to ban any future investments in fossil fuels.

Why is this important?

Planeten värms upp av utsläppen som till störst del orsakas av förbränning av fossila bränslen. Är det fel att förstöra klimatet så är det fel att göra vinster på den förstöringen och fel att finansiera den! Som Lantbruksuniversitet har SLU en viktig roll för miljön och klimatet och ett beslut om divestering väger tungt i klimatdebatten!
-------------------------------------------------------------------------------------
We all know the connection between fossil fuels and climate change. An Environmentally friendly university like SLU has to lead the way not only in theory, but also in practice!
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Jan Brauners väg, Uppsala, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2017-05-31 05:58:47 -0400

Petition is successful with 416 signatures

2017-03-13 12:36:15 -0400

Petition is successful with 413 signatures

2016-12-05 15:07:47 -0500

It is finally time for the Board of SLU to make a decision on divestement. Fossil Free SLU and the Environmental Committee at campus have high expectations on the outcome. We welcome you all to participate in the celebration and the Environmental Committee will bring cake and snacks for everyone!
kl 15, plan 3
Ulls Hus, Undervisningsplan 6A , Uppsala

https://www.facebook.com/events/343553759346361/

2016-03-03 03:58:43 -0500

100 underskrifter nådda

2016-01-25 09:09:28 -0500

50 signatures reached

2015-12-12 07:00:08 -0500

25 signatures reached

2015-12-08 03:55:48 -0500

10 signatures reached