Fossil Free Sweden

För att undvika katastrofala klimatförändringar kan vi inte starta någon mer fossil utvinning. Istället måste den fossila infrastruktur som finns börja monteras ner. Svenska institutioner har ett ansvar att sluta stödja en industri vars affärsmodell bygger på att förstöra vår framtid.

Divestering ur fossila bränslen, dvs att sälja av allt finansiellt innehav (fonder, aktier osv) i olje-, kol- och gasbolag, är det enda rimliga valet för högskolor, kommuner, pensionsförvaltare och andra som bryr sig om planeten och dess invånare. Ingen institution med pengar kvar i denna smutsiga bransch har på verkligt allvar tagit ställning för en hållbar värld.

I Sverige kräver vi därför att institutioner såsom universitet, kommuner och pensionsfonder:

1. Genast fryser nya investeringar i fossilindustrin
2. Under en 5-årsperiod divesterar sitt befintliga innehav i fossilindustrin
3. Att redovisa sin divestering på ett transparent och lättillgängligt sätt
4. Kontaktar sina anställdas pensionsförvaltare och ber dem också att divestera

Nedan ser du de kampanjer som redan pågår i Sverige. Det är enkelt att starta en egen, det kan du göra här på hemsidan! Vår kampanjsamordnare Christian Tengblad nås på [email protected] eller på 070-4001407

Find your local campaign
Your Location

Campaigns (19)

 • Fossilfria Pengar vid Mittuniversitetet
  English below Divest MIUN Mittuniversitetet Östersund har flera program och kurser som förbereder den kommande generationen för klimatförändring. En av bygnaderna har ett tak som är fullt med solpaneler och kafeterian servera vegetarisk mat. Forskning kring ämnet finns. Universitetets vision stämmer redan med klimatförändringsfrågan. Östersunds kommun har bestämt att divestera. Men det är fortfarande ett krav att Miun Östersund är en del av att försöka lösa problemet lika mycket som att och sluta vara en del av det. Genom divestering kan vi reducera klimatförändringens oförväntade effekter och utveckla universitets ekonomiska framtid på ett hållbart sätt. Därför kräver vi att universitetet ska minska och över tid avbryta alla fossila investeringar och vara mer transparent i sin ekonomi. Som studenter, personal, alumni, representater och aktieägare av universitetet, tror vi att kostnaden som uppstår är en värdefull investering i vår gemensamma framtid, en förbättring av bilden av Mittuniviversitet och ekonomisk stabilitet. ------ Divest MIUN Mittuniversitet has several programs and courses which prepare the next generation for addressing the issues of climate change. A building's roof is covered in solar panels and the local cafeteria has among other options a daily vegetarian choice. Research is being carried out in the field. The general sentiment is that the university's vision is aligned with the issue of climate change. The municipality of Östersund has already decided to divest. However, it is as necessary that Mittuniversitet Östersund is a part of the solution as it stops being a part of the problem. By taking a proactive approach this institution can reduce the undesirable effects of changing the world's climate and create a more sustainable economic future for itself. Therefore, we demand that the institution wind down all it's investments into fossil fuels and becomes transparent with their economic policy. As students, staff, alumni, representatives, and shareholders of this university, we believe divesting is a worthwhile investment into our common future, the image of the university, and its financial stability.
  51 of 100 Signatures
  Created by Vartan Ahrens
 • Surahammar
  Vi vill divestera Surahammars kommun
  Vi vet att fossilindustrin är en bidragande orsak till miljöförstöring och klimatförändring. Vi vill därför inte vara delaktiga i dessa negativa projekt som kommer att ha konsekvenser för våra och våra barns och barnbarns liv. Vi vill därför att kommunens förtoendevalda tar uppdraget att se till att inte bidra till fossilindustrins negativa påverkan på största allvar. Vi är övertygande om att ett slut på fossilberoendet kommer att gynna våran kommun i framtiden. Vi vill att kommunfullmäktige berättar årligen för oss hur arbetet med divestering har framskridit så att vi som invånare kan vara stolta över att vi i Surahammar ta vårt ansvar och visa att divestering är en möjlighet.
  14 of 100 Signatures
  Created by Martina Jarnuszak
 • Divest the Nobel Foundation from fossil fuels
  We love Nobel. We love how it’s awards celebrate the greatest achievements of, and for, mankind. But there is one thing we do not love; its investments in the fossil fuel industry, which are driving climate change. We therefore call on the Nobel Foundation to commit to divest from fossil fuels. Why is this important? Climate change is the greatest challenge humanity has encountered. Warming in excess of 1.5°C will have catastrophic consequences [1]. In order to have a chance of staying below this temperature rise, 80% of known fossil fuel reserves must stay in the ground [2]. The fossil fuel industry currently holds vast carbon reserves which if burnt would result in emissions 5 times larger than that which is scientifically deemed to be safe [2]. All available evidence suggests that fossil fuel companies intend to burn the reserves within their control. In addition, companies such as Shell are actively trying to discover new reserves, often in environmentally sensitive regions. If it is wrong to damage the world we live in, then it is wrong to profit from that damage. Responsible investors should no longer be profiting from the destructive activities of these companies. And especially not the Nobel Foundation, which aims to highlight work done for the benefit of mankind. Fossil fuel investments are becoming increasingly risky as the cost of extraction increases and international treaties restrict the use of fossil fuels [2]. Not only does it make moral sense not to invest in the destruction of our planet, it also makes financial sense. By divesting from fossil fuels, the Nobel Foundation will join institutions such as Stockholm University and city and The Rockefeller Brothers Fund amongst many others [3], in leading by example to help create a sustainable future for our world. References [1] https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf [2] http://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/2014/09/Unburnable-Carbon-Full-rev2-1.pdf [3] http://gofossilfree.org/commitments/
  2,131 of 3,000 Signatures
  Created by Andrew Maunder
 • Linköping
  Divestera Linköpings universitet
  --English below-- Linköpings universitet förvaltar just nu runt 55 miljoner kronor i olika stiftelser, där delar är investerade i fossila företag. Dessa pengar förvaltas enligt en placeringspolicy där det är reglerat vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet att investera i. Det är placeringspolicyn universitetet måste ändra för att lova att de inte ska investera fossilt igen. Att divestera är ett tydligt ställningstagande för hållbarhet och en insats för att försvaga en industri som har alldeles för stort inflytande i vårt samhälle. Det innebär ett ställningstagande som förändrar normer, attityder, och som klipper det sociala band som vi har som samhälle till fossilindustrin. Linköpings universitet håller ett högt tonläge i hållbarhetsdebatten, vilket vi anser är oförenligt med att göra vinst på fossila bränslen och den förstörelse det driver. Universitetet har visat intresse och vilja för att divestera, och vi tycker att det är hög tid att detta genomförs. När Parisavtalet skrevs på så lovade Sverige att vi ska göra allt vad vi kan för att hålla oss under 1,5 graders uppvärmning. I detta arbete bör Linköpings universitet visa ledarskap och det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt. Tack Linköping University is now managing around 55 million SEK for different trusts, where parts are invested in fossil fuel companies. This money is being managed according to an investment policy, where it is regulated what the university can and can not invest in. The policy is what needs to be changed for them to promise not to invest in fossil fuels again. To divest is a clear stand for sustainability and a step towards weakening an industry that has a too big an influence in our society. It is a stand that changes norms, attitudes, and that cuts the social bond that we have as a society to the fossil fuel industry. Linköping University has a very high high profile in the sustainability debate, which we think is not compatible with making profits from fossil fuels and the destruction it pushes. The university has shown an interest in divesting and we think it is about time that it happens. When the Paris Agreement was signed, Sweden promised that we would do whatever we can to stay below 1.5 degrees Celcius of global warming. As a part of this work Linköping University should show leadership and the least we can do is as much as possible. Thank you.
  895 of 1,000 Signatures
  Created by Filip Lövström
 • Jönköping
  Fossil Free Jönköping
  Genom att helt och hållet exkludera fossilindustrin i kommunens kapitalplaceringar kan Jönköpings kommun klart och tydligt visa vilken väg som de väljer att gå. Att ta avstånd från fossilindustrin är en tydlig signal till kommunens invånare och omvärlden att Jönköpings kommun inte vill finansiera en industri som har oerhört negativ påverkan på klimatet och miljön.
  60 of 100 Signatures
  Created by Maja Öberg
 • Uppsala
  Divest Fossil Fuels SLU!
  Planeten värms upp av utsläppen som till störst del orsakas av förbränning av fossila bränslen. Är det fel att förstöra klimatet så är det fel att göra vinster på den förstöringen och fel att finansiera den! Som Lantbruksuniversitet har SLU en viktig roll för miljön och klimatet och ett beslut om divestering väger tungt i klimatdebatten! ------------------------------------------------------------------------------------- We all know the connection between fossil fuels and climate change. An Environmentally friendly university like SLU has to lead the way not only in theory, but also in practice!
  416 of 500 Signatures
  Created by Sarah Aspenström
 • Luleå
  Fossil Free Luleå tekniska univeritet
  80% av världens kända fossila bränslereserver måste stanna kvar i marken om klimatförändringarna ska kunna bromsas. Att lyfta ut pengar som är investerade i kol, olja och naturgas (att divestera) är ett viktigt steg i att uppnå detta. Kampanjen Fossil Free Sverige jobbar för denna förändring. Förändringen behövs för att belysa det omoraliska i att investera i en bransch som gör vinster på att förstöra vårt klimat. Kampanjen har nu kommit till Luleå och är en del av en internationell, partipolitiskt obunden rörelse som har fått många stora städer och organisationer att divestera sina tillgångar. Nu är det Luleå tekniska universitets tur att visa sitt engagemang och din röst behövs. Skriv på namninsamlingen och kontakta gärna kampanjgruppen på [email protected] om du vill göra mer.
  85 of 100 Signatures
  Created by Niklas Öqvist
 • Gothenburg
  Fossil Free Göteborg
  Göteborgs Stad placerar i dagsläget inga pengar i fossilbolag. Det är viktigt att vi ser till att det förblir så!" Genom helt och hållet exkludera fossilindustrin i stadens kapitalplaceringar kan Göteborgs Stad klart och tydligt visa vilken väg som de väljer att gå. Att ta avstånd från fossilindustrin är en tydlig signal till stadens invånare och omvärlden att Göteborgs Stad inte vill finansiera en industri som bevisligen spenderar miljarder årligen på att genom lobbyism och klimatskeptiska tankesmedjor förhala all politisk handling riktad mot en förnybar omställning. "If it's wrong to wreck the climate, then it's wrong to profit from that wreckage!" Det är lika fel att tjäna pengar på klimatförändringar som det är att tjäna pengar på tillverkning och försäljning av vapen/krigsmaterial, alkohol, tobak, pornografiska alster eller komersiell spelverksamhet. Vi kräver därför att Göteborgs Stad i sin placeringspolicy fullt ut ska exkludera placeringar i fossilindustrin och genom detta visa att de på allvar är en stad som är ledande gällande hållbarhet. *** Våra krav på Göteborgs stad: 1 - Säkerställa exkludering av placeringar i fossil energi (även stiftelsers pengar) genom att uppdatera stadens placeringspolicy 2 - Att inom fem år avveckla alla befintliga investeringar i fossil energi 3 - Att på ett transparent sätt redovisa kommunens väg mot en fullbordad divestering 4 - Att uppmana sina anställdas pensionsförvaltare, i första hand AP-fonderna, att divestera dess tillgångar.
  183 of 200 Signatures
  Created by Josefin Winberg
 • Karlskrona
  Fossil Free Blekinge Tekniska Högskola
  Fossil Free is an international campaign to move our common assets (tax money and other resources) from investments in oil, coal and gas. According to the report, "Unburnable Carbon" from the Carbon Tracker Initiative, humanity can afford the absolute maximum a 2-degree global temperature rise. To stay below 2 degrees we can afford to emit a maximum of 565 gigatons of carbon dioxide in the atmosphere by 2050. According to the same report, however, sits fossils industry already on gas, coal and oil wells as the extraction and combustion would cause the release of 2,795 gigatonnes of carbon dioxide, which is 5 times the scientifically designated limit. From this we can calculate that, if we want to enable our kids to live in a harmonious nature, 80% of existing fossil fuels must be left underground. The right thing to do is divest from fossil fuels and reinvest in a sustainable future.
  154 of 200 Signatures
  Created by JeanPierre Candiotti
 • Umeå
  Fossil Free Umeå universitet
  Umeå universitet är ett statligt universitet. Därför tycker vi att det är rimligt att universitetet agerar för allmänhetens bästa. Vi tycker att ett universitet bör representera ungdomar och symbolisera framtiden. Att investera pengar i och göra profit på fossila företag som Lundin Petroleum och Exxon Mobile anser vi är direkt skadligt för planeten och unga människors framtid. Dessa kampanjer är ett litet steg mot att försvaga en industri som har alldeles för stort inflytande i vårt samhälle och på vår framtid. Även om Umeå universitets kapital och inflytande nästan är försvinnande litet i ett globalt perspektiv så är en divestering ett praktiskt ställningstagande som förändrar normer och attityder som gynnar miljörörelsen. Tillsammans kan vi bilda opinion mot de fossila företagen. Vi hoppas verkligen att Umeå universitet ska hålla med oss och stödja kampanjen. Håller du med oss? Var då snäll och skriv under namnlistan tack. IN ENGLISH Umeå university is public and owned by the state. That's why we think it's reasonable that the university should act towards the best interest of the public. We think that a university should represent young people and symbolise the future. To invest capital in fossil fuel companies such as Lundin Petroleum and Exxon mobile is in our opinion a threat to the planet and to the future of young people. Campaigns such as this one take small steps towards weakening the fossil fuel industry which has far too much power and influence over our society and our future. The aim of the divestment is to change the norms of the society which would benefit from this and other environmental movements, even if the capital and influence of Umeå university is tiny in a global perspective. Together we can form public opinon that questions the fossil fuel companies. We certainly hope that Umeå university will agree with us. Do you agree with us? Please sign the petition.
  90 of 100 Signatures
  Created by Niklas Edeborg