Skip to main content

To: Surahammars kommunstyrelse

Vi vill divestera Surahammars kommun

Vi vill att Surahammars kommun divestera alla finansiella medel från företag och fonder som har verksamhet i fossilindustrin till år 2020.

Why is this important?

Vi vet att fossilindustrin är en bidragande orsak till miljöförstöring och klimatförändring. Vi vill därför inte vara delaktiga i dessa negativa projekt som kommer att ha konsekvenser för våra och våra barns och barnbarns liv.
Vi vill därför att kommunens förtoendevalda tar uppdraget att se till att inte bidra till fossilindustrins negativa påverkan på största allvar. Vi är övertygande om att ett slut på fossilberoendet kommer att gynna våran kommun i framtiden.
Vi vill att kommunfullmäktige berättar årligen för oss hur arbetet med divestering har framskridit så att vi som invånare kan vara stolta över att vi i Surahammar ta vårt ansvar och visa att divestering är en möjlighet.

Surahammars Kommun Kommunhuset, Hjulmakarvägen, Surahammar, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Category

Links

Updates

2017-05-07 15:50:45 -0400

10 underskrifter nådda