Skip to main content

To: Göteborgs universitet

Fossil Free Göteborgs universitet

Vi vill att Göteborgs universitets pengar blir fossilfria. De pengar som finansierar utbildning och framtidens kompetens borde inte samtidigt stödja smutsig energi och driva på klimatförändringarna - detta är både ologiskt, omoraliskt och finansiellt kortsiktigt. Vi skulle vilja se vårt universitet ta tydlig ställning mot kol, olja och gas - och för vår framtid - genom att divestera ur fossilindustrin.

Våra krav är att Göteborgs universitet visar prov på ledarskap i hållbarhetsfrågan genom att:

1 - Upphöra med nya placeringar i fossil energi
2 - Inom fem år avveckla allt befintligt ägande i fossil energi
3 - På ett transparent sätt redovisa universitetets väg mot fullbordad desinvestering
4 - Uppmana sina anställdas pensionsförvaltare, i första hand AP-fonderna, att divestera dess tillgångar

Dessa krav gäller alla finansiella tillgångar som universitetet förvaltar, t.ex. de pengar som finns i form av donationer och stiftelser.

I Göteborgs universitets årsredovisning från 2012 förklaras att “förvaltningen inte placerar i företag som strider mot väletablerade internationella normer, framförallt FN:s Global Compact…” (s. 71). I detta dokument uppmanas organisationer och företag att motverka skada på vår planets ekosystem som orsakas av mänsklig verksamhet (t.ex. förorening av atmosfären, långsiktiga skador på ekosystemen samt förbrukning av icke-förnybara resurser). Trots detta finns idag pengar investerade i b.la. Exxon Mobil Corporation och Lundin Petroleum, genom innehav i en svensk och en global indexfond.

Göteborgs universitet framhäver i samma årsredovisning att de strävar efter att vara ett av de ledande universiteten i Europa för forskning och utbildning inom hållbar utveckling och miljö, samt att de arbetar för en hållbar samhällsutveckling. Vi tror därför på universitetets vilja att bli fossilfria, och hoppas att universitetet vill exkludera fossila bränslen ur sin portfölj. Med denna namninsamling vill vi visa att det finns ett stort stöd bland studenter och andra i Göteborg för ett sådant ställningstagande!"
Nedan kan ni dessutom läsa mer om de starka finansiella incitament som finns för divestering ur olja, kol och gas.

Why is this important?

Fossil Free har kommit till Göteborg! Fossil Free är en internationell kampanj som verkar för att gemensamma tillgångar (skattepengar och andra resurser) som investeras i olja, kol och gas, lyfts ur investeringen (divesteras).

Det är inte många institutioner idag som placerar sina tillgångar i vapenindustrin - det är helt enkelt betraktat som omoraliskt. Människor håller med varandra om att vapen inte är okej att stödja. Det vi nu insett är att även olja, kol och gas kan ses som vapen: Vapen riktade mot oss, klimatet och vår framtid. Är det då verkligen moraliskt att ha sina pengar placerade i en industri som utsätter oss alla för fara, en industri som bevisligen spenderar miljarder årligen på att genom lobbyism och klimatskeptiska tankesmedjor förhala all politisk handling riktad mot en förnybar omställning? "If it's wrong to wreck the climate, then it's wrong to profit from that wreckage!"

Det finns även starka finansiella incitament för att divestera ur fossilindustrin. Vi har råd med absolut max en 2-gradig global medeltemperaturhöjning. För att hålla oss under 2 grader har vi råd att släppa ut max 565 gigaton koldioxid i atmosfären fram till 2050, detta enligt rapporten “Unburnable Carbon” från Carbon Tracker Initiative. Enligt samma rapport sitter dock fossilindustrin redan på gas-, kol- och oljekällor som vid utvinning och förbränning skulle orsaka utsläpp av 2 795 gigaton koldioxid. Utifrån detta kan vi räkna ut att 80% av befintliga fossila bränslen måste lämnas under jord, ifall vi vill bibehålla ett någorlunda stabilt klimat på jorden! Det innebär också att de pengar vi har placerade i dessa bränslen kommer att försvinna i tomma intet så snart alla inser att vi måste lämna 80% under jord - detta är en finansiell bubbla, också känd som "fossilbubblan", som förmodligen kommer att spricka inom en snar framtid. Inte vill väl vi förlora 80% av värdet på stora delar av våra tillgångar?

För vidare information besök http://gofossilfree.org/about/ och se gärna "Do the Math", en film som beskriver problematiken med att fossilindustrin ges fria tyglar (med stöd av våra pengar): http://vimeo.com/66066932

Links

Updates

2014-04-03 05:30:16 -0400

1,000 signatures reached

2014-02-12 15:03:12 -0500

500 signatures reached

2013-11-12 04:22:54 -0500

100 signatures reached

2013-11-03 14:43:51 -0500

50 signatures reached

2013-11-02 05:24:03 -0400

25 signatures reached

2013-11-01 08:33:02 -0400

10 signatures reached