Fossil Free Sweden

För att undvika katastrofala klimatförändringar kan vi inte starta någon mer fossil utvinning. Istället måste den fossila infrastruktur som finns börja monteras ner. Svenska institutioner har ett ansvar att sluta stödja en industri vars affärsmodell bygger på att förstöra vår framtid.

Divestering ur fossila bränslen, dvs att sälja av allt finansiellt innehav (fonder, aktier osv) i olje-, kol- och gasbolag, är det enda rimliga valet för högskolor, kommuner, pensionsförvaltare och andra som bryr sig om planeten och dess invånare. Ingen institution med pengar kvar i denna smutsiga bransch har på verkligt allvar tagit ställning för en hållbar värld.

I Sverige kräver vi därför att institutioner såsom universitet, kommuner och pensionsfonder:

1. Genast fryser nya investeringar i fossilindustrin
2. Under en 5-årsperiod divesterar sitt befintliga innehav i fossilindustrin
3. Att redovisa sin divestering på ett transparent och lättillgängligt sätt
4. Kontaktar sina anställdas pensionsförvaltare och ber dem också att divestera

Nedan ser du de kampanjer som redan pågår i Sverige. Det är enkelt att starta en egen, det kan du göra här på hemsidan! Vår kampanjsamordnare Christian Tengblad nås på [email protected] eller på 070-4001407

Find your local campaign
Your Location

Campaigns (15)

 • Malmö
  Malmö Stad - Join Fossil Free
  Malmö Stad har en viktig föregångsroll som miljöförebild i Sverige och bör därför självklart divestera även sina stiftelsers pengar ur kol, olja och gas.
  1,180 of 2,000 Signatures
  Created by Olov Källgarn
 • Jönköping
  Fossil Free Jönköping University
  Fossil Free är en internationell kampanj för att flytta våra gemensamma tillgångar (skattepengar och andra resurser) från investeringar i olja, kol och gas. Det är inte många institutioner idag som placerar sina tillgångar i vapenindustrin - det är helt enkelt betraktat som omoraliskt. Människor håller med varandra om att vapen inte är okej att stödja. Det vi nu insett är att även olja, kol och gas kan ses som vapen: Vapen riktade mot oss, klimatet och vår framtid. Är det då verkligen moraliskt att ha sina pengar placerade i en industri som utsätter oss alla för fara, en industri som bevisligen spenderar miljarder årligen på att genom lobbyism och klimatskeptiska tankesmedjor förhala all politisk handling riktad mot en förnybar omställning? "If it's wrong to wreck the climate, then it's wrong to profit from that wreckage!" Det finns även starka finansiella incitament för att divestera ur fossilindustrin. Vi har råd med absolut max en 2-gradig global medeltemperaturhöjning. För att hålla oss under 2 grader har vi råd att släppa ut max 565 gigaton koldioxid i atmosfären fram till 2050, detta enligt rapporten “Unburnable Carbon” från Carbon Tracker Initiative. Enligt samma rapport sitter dock fossilindustrin redan på gas-, kol- och oljekällor som vid utvinning och förbränning skulle orsaka utsläpp av 2 795 gigaton koldioxid. Utifrån detta kan vi räkna ut att 80% av befintliga fossila bränslen måste lämnas under jord, ifall vi vill bibehålla ett någorlunda stabilt klimat på jorden! Det innebär också att de pengar vi har placerade i dessa bränslen kommer att försvinna i tomma intet så snart alla inser att vi måste lämna 80% under jord - detta är en finansiell bubbla som förmodligen kommer att spricka inom en snar framtid. Inte vill väl vi förlora 80% av värdet på stora delar av våra tillgångar? Se gärna "Do the Math", en film som beskriver problematiken med att fossilindustrin ges fria tyglar (med stöd av våra pengar): http://vimeo.com/66066932
  778 of 800 Signatures
  Created by Andreas Jonsson
 • Lund
  Fossil Free Lund
  Today fossil fuels (oil, gas and coal) stand for the biggest amount of negative impact on our climate and planet by far measures. 95% of the world's researchers have reached a consensus on the fact that climate change is mainly due to human activity. Therefore, change can happen and needs to happen now. And we need to be a vital part of that change which is the national movement Fossil Free Sweden; hence be a part of the solution for a more sustainable world. There is already a Fossil Free Lund University Campaign launched and we need to make this change happen on all levels.
  257 of 300 Signatures
  Created by Julia Linder
 • Lund
  Fossil Free Lund University
  Fossil Free är en global kampanj för att flytta våra gemensamma tillgångar (skattepengar och andra resurser) från investeringar i olja, kol och gas. Det är inte många institutioner idag som placerar sina tillgångar i vapenindustrin - det är helt enkelt betraktat som omoraliskt. Människor håller med varandra om att vapen inte är okej att stödja. Det vi nu insett är att även olja, kol och gas kan ses som vapen: Vapen riktade mot oss, klimatet och vår framtid. Är det då verkligen moraliskt att ha sina pengar placerade i en industri som utsätter oss alla för fara, en industri som bevisligen spenderar miljarder årligen på att genom lobbyism och klimatskeptiska tankesmedjor förhala all politisk handling riktad mot en förnybar omställning? "If it's wrong to wreck the climate, then it's wrong to profit from that wreckage!" Det finns även starka finansiella incitament för att divestera ur fossilindustrin. Vi har råd med absolut max en 2-gradig global medeltemperaturhöjning. För att hålla oss under 2 grader har vi råd att släppa ut max 565 gigaton koldioxid i atmosfären fram till 2050, detta enligt rapporten “Unburnable Carbon” från Carbon Tracker Initiative. Enligt samma rapport sitter dock fossilindustrin redan på gas-, kol- och oljekällor som vid utvinning och förbränning skulle orsaka utsläpp av 2 795 gigaton koldioxid. Utifrån detta kan vi räkna ut att 80% av befintliga fossila bränslen måste lämnas under jord, ifall vi vill bibehålla ett någorlunda stabilt klimat på jorden! Det innebär också att de pengar vi har placerade i dessa bränslen kommer att försvinna i tomma intet så snart alla inser att vi måste lämna 80% under jord - detta är en finansiell bubbla som förmodligen kommer att spricka inom en snar framtid. Inte vill väl vi förlora 80% av värdet på stora delar av våra tillgångar? Se gärna "Do the Math", en film som beskriver problematiken med att fossilindustrin ges fria tyglar (med stöd av våra pengar): http://vimeo.com/66066932 ENGLISH Fossil Free is an international campaign to move our common assets (tax money and other resources) from investments in oil, coal and gas. There are not many institutions today that invest in the weapon industry - it is simply regarded as immoral. People agree with each other about weapons is not okay to support. What we have realized, is that oil, coal and gas can be seen as weapons as well, weapons directed against us, the climate and our future. Is it then really moral to have ones money invested in an industry that puts us all at risk, an industry that evidently spends billions annually to procrastinate any political act directed against a renewable conversion, through lobbying and climate skeptic think tanks? "If it 's wrong to wreck the climate , then it's wrong to profit from that wreckage ! " There are also strong financial incentives to divest from the fossil industry. A 2 degree global temperature rise is the absolute maximum we can afford. To stay below 2 degrees , we can afford to emit maximum 565 gigatons of carbon dioxide in the atmosphere by 2050 , according to the report "Unburnable Carbon" from Carbon Tracker Initiative. According to the same report , the fossil industry already holds gas, coal and oil sources that would cause the release of 2,795 gigatons of carbon dioxide when extracted and incinerated. From this we can understand that 80% of existing fossil fuels must be left in the ground, if we want to maintain a reasonably stable climate on earth! It also means that the money we have invested in these fuels will disappear into nothing as soon as everyone realizes that we have to leave 80% in the ground - this is a financial bubble that will probably crack in the near future. We surely don't want to lose 80% of the value of much of our assets? The film "Do the Math" above is a movie that describes the problems associated with our financial support to the fossil fuel industry.
  2,163 of 3,000 Signatures
  Created by Lisa Brand
 • Vi vill se fossilfria pensionspengar
  "If it's wrong to wreck the climate, then it's wrong to profit from that wreckage"! Det är inte många institutioner idag som placerar sina tillgångar i vapenindustrin - det är helt enkelt betraktat som omoraliskt. Människor håller med varandra om att vapen inte är okej att stödja. Det klimatrörelsen insett är att olja, kol och gas också är vapen - vapen riktade mot atmosfären, klimatet och vår framtid. Därför är det inte okej att placera sina pengar hos, och därmed stödja, fossilindustrin. Fossil Free är en internationell kampanj för att flytta våra gemensamma tillgångar (skattepengar och andra resurser) från investeringar i olja, kol och gas. AP-fonderna består dessutom av pengar som ska ge oss en dräglig framtid. Det blir därmed motsägelsefullt att dessa pengar samtidigt bidrar till stora klimatförändringar och en ohållbar energiförsörjning. Det ligger i såväl ungas som äldres intresse att AP-fonderna blir fossilfria! Se gärna "Do the Math", en film som beskriver problematiken med att fossilindustrin ges fria tyglar (med stöd av våra pengar): http://vimeo.com/66066932
  2,301 of 3,000 Signatures
  Created by Olivia Linander