Skip to main content

To: Allmänna Pensionsfonden (AP-fonderna)

Vi vill se fossilfria pensionspengar

Vi vill se fossilfria pensionspengar

SKRIV UNDER NAMNINSAMLINGEN PÅ WWW.DIVESTERA.NU

Vi vill att AP-fonderna, våra pensionspengar, blir fossilfria. Våra gemensamma tillgångar ska inte stödja smutsig energi och driva på klimatförändringarna. Det är dags att AP-fonderna gör sig av med allt ägande i kol, olja och gas. Dvs slutar investera i fossilenergi.

Våra krav är att AP-fonderna

* Upphör med nya investeringar i fossil energi
* Inom fem år avvecklar allt ägande i fossil energi
* Släpper en uppdatering varje kvartal, öppen för allmänheten att ta del av, som beskriver AP-fondernas väg mot fullbordad desinvestering

Why is this important?

"If it's wrong to wreck the climate, then it's wrong to profit from that wreckage"!

Det är inte många institutioner idag som placerar sina tillgångar i vapenindustrin - det är helt enkelt betraktat som omoraliskt. Människor håller med varandra om att vapen inte är okej att stödja. Det klimatrörelsen insett är att olja, kol och gas också är vapen - vapen riktade mot atmosfären, klimatet och vår framtid. Därför är det inte okej att placera sina pengar hos, och därmed stödja, fossilindustrin. Fossil Free är en internationell kampanj för att flytta våra gemensamma tillgångar (skattepengar och andra resurser) från investeringar i olja, kol och gas.

AP-fonderna består dessutom av pengar som ska ge oss en dräglig framtid. Det blir därmed motsägelsefullt att dessa pengar samtidigt bidrar till stora klimatförändringar och en ohållbar energiförsörjning. Det ligger i såväl ungas som äldres intresse att AP-fonderna blir fossilfria!

Se gärna "Do the Math", en film som beskriver problematiken med att fossilindustrin ges fria tyglar (med stöd av våra pengar): http://vimeo.com/66066932

Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2017-01-29 15:16:06 -0500

Tack alla som hjälpte oss nå första delmålet 1000 namnunderskrifter (med råge). Vi kommer fortsätta lyfta frågan under våren - hjälp oss gärna bilda opinion genom att sprida namninsamlingen, diskutera frågan med vänner och politiker! Läs mer om Fossil Free på http://gofossilfree.org/se och hör gärna av dig om du vill hjälpa till!

2017-01-14 05:17:03 -0500

1,000 underskrifter nådda

2013-12-24 19:11:30 -0500

500 signatures reached

2013-09-10 14:16:45 -0400

100 signatures reached

2013-09-06 03:21:44 -0400

50 signatures reached

2013-09-05 13:48:37 -0400

25 signatures reached

2013-09-04 20:24:43 -0400

10 signatures reached