Skip to main content

To: Jönköping University

Fossil Free Jönköping University

We would like Jönköping University to go Fossil Free through divesting from fossil fuels. The money that funds our education and thus our future, should not also support dirty energy, accelerating climate change. It is time for our university to divest all their assets from fossil fuels (oil, coal and gas). This is not only the right thing to do, it is also financially wise (read more further down on the carbon bubble).

What we ask from Jönköping University is that they show leadership and ambition through agreeing:

1 - To cease making new investments in fossil fuel companies
2 - To phase out (divest) all existing investments in fossil fuels within 5 years
3 - To release updates, available to the public, detailing progress made towards full divestment
4 - To call on the pension funds of university employees, such as the AP-funds, to also divest

Through divesting from fossil fuels, Jönköping University can show that they are serious about tackling climate change, and take a strong stand for our future as students and citizens.

Why is this important?

Fossil Free är en internationell kampanj för att flytta våra gemensamma tillgångar (skattepengar och andra resurser) från investeringar i olja, kol och gas.

Det är inte många institutioner idag som placerar sina tillgångar i vapenindustrin - det är helt enkelt betraktat som omoraliskt. Människor håller med varandra om att vapen inte är okej att stödja. Det vi nu insett är att även olja, kol och gas kan ses som vapen: Vapen riktade mot oss, klimatet och vår framtid. Är det då verkligen moraliskt att ha sina pengar placerade i en industri som utsätter oss alla för fara, en industri som bevisligen spenderar miljarder årligen på att genom lobbyism och klimatskeptiska tankesmedjor förhala all politisk handling riktad mot en förnybar omställning? "If it's wrong to wreck the climate, then it's wrong to profit from that wreckage!"

Det finns även starka finansiella incitament för att divestera ur fossilindustrin. Vi har råd med absolut max en 2-gradig global medeltemperaturhöjning. För att hålla oss under 2 grader har vi råd att släppa ut max 565 gigaton koldioxid i atmosfären fram till 2050, detta enligt rapporten “Unburnable Carbon” från Carbon Tracker Initiative. Enligt samma rapport sitter dock fossilindustrin redan på gas-, kol- och oljekällor som vid utvinning och förbränning skulle orsaka utsläpp av 2 795 gigaton koldioxid. Utifrån detta kan vi räkna ut att 80% av befintliga fossila bränslen måste lämnas under jord, ifall vi vill bibehålla ett någorlunda stabilt klimat på jorden! Det innebär också att de pengar vi har placerade i dessa bränslen kommer att försvinna i tomma intet så snart alla inser att vi måste lämna 80% under jord - detta är en finansiell bubbla som förmodligen kommer att spricka inom en snar framtid. Inte vill väl vi förlora 80% av värdet på stora delar av våra tillgångar?

Se gärna "Do the Math", en film som beskriver problematiken med att fossilindustrin ges fria tyglar (med stöd av våra pengar):

http://vimeo.com/66066932
Jönköping, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2014-05-10 06:43:45 -0400

500 signatures reached

2014-02-13 06:26:11 -0500

100 signatures reached

2013-11-20 15:50:30 -0500

50 signatures reached

2013-11-20 07:58:24 -0500

25 signatures reached

2013-11-01 12:00:18 -0400

10 signatures reached