Skip to main content

To: Stockholms Universitet

Fossil Free Stockholms Universitet

This campaign has ended.

Kampanjen har vunnit och nått sitt mål! Läs mer om hur det gick till här: http://gofossilfree.org/se/tillsammans-kan-vi-andra-allt-sa-kanns-det-verkligen-nu/

###

Vi vill se att Stockholms Universitet:
1- Upphör med nya placeringar i fossil energi
2- Inom fem år avvecklar all befintlig placering (inkl. ägande, förvaltning, utlåning) i fossil energi
3- Regelbundet och på ett transparent sätt redovisar universitetets väg mot en fullbordad desinvestering
4 - Uppmanar sina anställdas pensionsförvaltare, i första hand AP-fonderna, att desinvestera dess tillgångar

Why is this important?

Om världen ska klara de klimatmål som forskare enats om krävs att fyra femtedelar av all kol, olja och gas stannar under jorden. Detta betyder att offantliga summor pengar som fossilindustrin räknar som sina tillgångar, är pengar som inte får realiseras - en "fossilbubbla". Investeringar i fossila bränslen är både oetiskt, ohållbart och oekonomiskt. Och framförallt är det att sätta ungas framtid på spel!

Vi studenter på Stockholms Universitet vill visa att vi ställer oss bakom en ansvarsfull placering av de pengar som finansierar vår utbildning!

SU har tagit en del steg mot att verka för hållbar utveckling. Vi vill uppmärksamma att även vart pengar investeras har stor betydelse för vilka värden skolan kommunicerar och vilka verksamheter den stödjer. Just nu finns en del av de pengar som SU förvaltar i just fossilindustrin.

Denna fråga har uppmärksammats på flera andra universitet och högskolor i Sverige, och är en del av en större internationell kampanj. Vi vill se att SU går före i denna utveckling! Studenter kan och borde påverka sin skola i en hållbar riktning!

Skriv på för att stödja kampanjen! Vill du bidra till utvecklingen ännu mer och engagera dig i Fossil Free Stockholms Universitet?
Du hittar vår grupp här: https://www.facebook.com/groups/468295489937530/
Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2017-05-31 05:57:35 -0400

Petition is successful with 1,530 signatures

2017-03-13 12:29:24 -0400

Petition is successful with 1,529 signatures

2015-11-26 10:52:34 -0500

1,000 signatures reached

2015-03-16 23:39:53 -0400

500 signatures reached

2014-01-30 12:05:53 -0500

25 signatures reached

2014-01-30 03:44:03 -0500

10 signatures reached