Skip to main content

To: Jönköpings Kommun

Fossil Free Jönköping

Våra krav på Jönköpings Kommun är:
1 - Att säkerställa exkludering av placeringar i fossil energi (även stiftelsers pengar) genom att uppdatera kommunens placeringspolicy.
2 - Att inom fem år avveckla alla befintliga investeringar i fossil energi.
3 - Att på ett transparent sätt redovisa kommunens väg mot en fullbordad divestering.
4 - Att uppmana sina anställdas pensionsförvaltare, i första hand AP-fonderna, att divestera dess tillgångar.

Why is this important?

Genom att helt och hållet exkludera fossilindustrin i kommunens kapitalplaceringar kan Jönköpings kommun klart och tydligt visa vilken väg som de väljer att gå. Att ta avstånd från fossilindustrin är en tydlig signal till kommunens invånare och omvärlden att Jönköpings kommun inte vill finansiera en industri som har oerhört negativ påverkan på klimatet och miljön.
Jönköping, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Category

Links

Updates

2016-11-23 15:08:49 -0500

50 signatures reached

2016-04-18 02:49:16 -0400

25 underskrifter nådda

2016-04-04 10:14:48 -0400

10 signatures reached