Skip to main content

To: Anders Fällström

Fossilfria Pengar vid Mittuniversitetet

Vi uppmanar Mittuniversitet (MIUN) att divestera. Den uppmaningen innebär att:

1. Genast upphöra att göra nya investeringar i fossilbolag

2. Inom 5 år divestera sina befintliga innehav i fossilbolag

3. Redovisa denna process på ett transparent sätt (för studenter, anställda osv)

--------------------------------------------------------------------------------------

We demand that Mittuniversitet Östersund divests. This demand means:

1. Immediately stop all future investments into fossil fuel-based companies

2. Within 5 years to reduce and divest the current investments within fossil fuel-based companies

3. Present the process in such a way that it is transparent (to students, staff, etc.)

Why is this important?

English below

Divest MIUN
Mittuniversitetet Östersund har flera program och kurser som förbereder den kommande generationen för klimatförändring. En av bygnaderna har ett tak som är fullt med solpaneler och kafeterian servera vegetarisk mat. Forskning kring ämnet finns. Universitetets vision stämmer redan med klimatförändringsfrågan. Östersunds kommun har bestämt att divestera. Men det är fortfarande ett krav att Miun Östersund är en del av att försöka lösa problemet lika mycket som att och sluta vara en del av det. Genom divestering kan vi reducera klimatförändringens oförväntade effekter och utveckla universitets ekonomiska framtid på ett hållbart sätt. Därför kräver vi att universitetet ska minska och över tid avbryta alla fossila investeringar och vara mer transparent i sin ekonomi. Som studenter, personal, alumni, representater och aktieägare av universitetet, tror vi att kostnaden som uppstår är en värdefull investering i vår gemensamma framtid, en förbättring av bilden av Mittuniviversitet och ekonomisk stabilitet.

------

Divest MIUN
Mittuniversitet has several programs and courses which prepare the next generation for addressing the issues of climate change. A building's roof is covered in solar panels and the local cafeteria has among other options a daily vegetarian choice. Research is being carried out in the field. The general sentiment is that the university's vision is aligned with the issue of climate change. The municipality of Östersund has already decided to divest. However, it is as necessary that Mittuniversitet Östersund is a part of the solution as it stops being a part of the problem. By taking a proactive approach this institution can reduce the undesirable effects of changing the world's climate and create a more sustainable economic future for itself. Therefore, we demand that the institution wind down all it's investments into fossil fuels and becomes transparent with their economic policy. As students, staff, alumni, representatives, and shareholders of this university, we believe divesting is a worthwhile investment into our common future, the image of the university, and its financial stability.

Links

Updates

2021-05-25 11:22:07 -0400

50 signatures reached

2018-01-16 05:31:01 -0500

25 signatures reached

2017-11-23 15:02:27 -0500

10 signatures reached