Back to petition

To: Sveriges Lantrbuksuniversitet/The Swedish University of Agricultural Science

Divest Fossil Fuels SLU!

Reason for signing

  • Det är väldigt att högskolor och universitet går längst fram i ledet och visar vägen!