Skip to main content

To: College van B&W gemeente Eindhoven

Eindhoven Fossielvrij

Eindhoven Fossielvrij

Iedereen weet het. Kolen, olie en gas ontwrichten het klimaat, en daarmee ons leven. Maar toch zijn er nog organisaties die beleggen in kolen, olie en gas. Ze beseffen vaak niet dat ze met hun aandelen de klimaatontwrichting verergeren. En dat ze in feite rijk hopen te worden over de rug van hun kinderen. Want die krijgen straks de hardste klappen van de opwarming die wij nu veroorzaken.

Daarom vragen wij - inwoners van Eindhoven en ondertekenaars van deze petitie - aan onze gemeente: stap uit investeringen in kolen, olie en gas. Kies voor duurzame energie. En verklaar de stad 'fossielvrij' door het volgende te doen:

1) VERBREEK DE FINANCIËLE BANDEN MET FOSSIELE BEDRIJVEN

- Koop geen nieuwe beleggingen in kolen, olie of gas.
- Verkoop uw (indirecte) fossiele beleggingen (binnen 5 jaar)
- Accepteer geen sponsoring van fossiele bedrijven
- Verzoek uw huisbank en vermogensbeheerder om te stoppen met (in)directe investeringen in fossiele bedrijven

2) OEFEN DRUK UIT OP DE PENSIOENFONDSEN

Maak gebruik van uw stem als aandeelhouder. Vraag de pensioenfondsen van uw ambtenaren (ABP) en wethouders om te stoppen met directe en indirecte investeringen in de fossiele industrie.

3) LAAT HET INNOVATIEVE KARAKTER VAN EINDHOVEN FLOREREN

Onze stad kent een lange historie van innovatieve bedrijven die de wereld hebben veranderd en veranderen. Met deze blik op de toekomst is het essentieel dat de gemeente kiest voor de juiste toekomst. Dat is er een mèt enkel schone energie. Een keuze die volledig hoort bij onze innovatiestad.

Why is this important?

VERSNELD OVERSCHAKELEN OP DUURZAME ENERGIE

Elk jaar dat we eerder afstappen van fossiele brandstoffen betekent minder onherstelbare en onnodige klimaatschade. Onnodig, want volgens sommige wetenschappers kan de transitie naar 100% duurzame energie al binnen 10 jaar* voor elkaar zijn. Het idee van Fossielvrij: als investeerders hun geld massaal terugtrekken uit de fossiele industrie, en dat geld opnieuw investeren in schone energie, kan de wereld al veel sneller overschakelen op 100% schone energie.

FINANCIËLE KWETSBAARHEID VERKLEINEN

De Nederlandsche Bank, The Bank of England en 's werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock waarschuwen**** ook voor de financiële risico's van fossiele investeringen. Meer dan 80% van de voorraden kolen, olie en gas mogen niet gebruikt worden, volgens de eisen ondertekend op de Klimaattop in Parijs. Daarom zijn fossiele bedrijven overgewaardeerd op de beurs. Het is wachten tot deze zeepbel (carbon bubble) knapt. Organisaties met veel fossiele aandelen zijn extreem kwetsbaar.

DUURZAAM LEIDERSCHAP UITBOUWEN

Als eerste gemeente van Nederland heeft Eindhoven een klimaatplan (en begroting) opgesteld in lijn met de afspraken in Parijs. Onze doelstelling ligt geheel in de lijn van de keuzes die een grote meerderheid van de gemeenteraad is ingeslagen.
Eindhoven dient in deze context een verantwoorde keuze te maken door hun financiële banden met de fossiele industrie te verbreken.
-------------------------
Voor wie precies wil weten hoe het zit:

* Volgens wetenschappers van de University of Sussex kan de energietransitie al binnen 10 jaar voltooid zijn: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629615300827
** The London School of Economics heeft in het Stern Review (2007) aangetoond dat het veel goedkoper is om nu de CO2-uitstoot drastisch te beperken, dan om maatregelen te nemen om ons te beschermen tegen de gevolgen van klimaatontwrichting. https://en.wikipedia.org/wiki/Stern_Review
***Klimaatwetenschappers hebben onderzocht dat door het smelten van Antartica het zeeniveau rond 2100 al met enkele meters gestegen kan zijn – behalve als we heel snel stoppen met kolen, olie en gas.
http://www.nature.com/articles/nature17145.epdf
http://www.atmos-chem-phys.net/16/3761/2016/acp-16-3761-2016.html
**** Artikelen over de financiële risico's van investeringen in de fossiele industrie:
http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/03/04/dnb-nederlandse-economie-moet-af-van-kolen-olie-1598050
http://www.climatechangenews.com/2016/03/21/bank-of-england-regulator-warns-of-growing-climate-risks/
https://www.blackrock.com/corporate/en-mx/literature/whitepaper/bii-pricing-climate-risk-international.pdf
https://hbr.org/2016/04/the-data-says-climate-change-could-cost-investors-trillions

How it will be delivered

Voor het officiële burgerinitiatief van de gemeente Eindhoven dienen we 250 fysieke handtekeningen te verzamelen van Eindhovenaren van 12 jaar of ouder.
In de week van 8-13 mei 2017 gaan we in de stad handtekeningen verzamelen met verschillende Eindhovense partners. Meehelpen? Graag: laat ons iets weten via onze Facebookpagina.

Eindhoven, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Category

Updates

2017-05-11 07:35:26 -0400

100 handtekeningen verzameld

2017-04-29 05:09:42 -0400

50 handtekeningen verzameld

2017-04-24 07:04:09 -0400

25 signatures reached

2017-04-19 17:20:15 -0400

10 handtekeningen verzameld