To: PFZW

PFZW: Zorg voor het klimaat - stop met fossiel!

PFZW: Zorg voor het klimaat - stop met fossiel!

Wij, zorgverleners, zijn er trots op dat ons pensioenfonds, PFZW, inzet op duurzame investeringen. Toch maken we ons veel zorgen over klimaatverandering en de desastreuze gevolgen voor de volksgezondheid. Daarom roepen we PFZW op om de noodzaak hiervan in te zien en met meer urgentie hun investeringen in de fossiele industrie volledig af te bouwen.

Why is this important?

Klimaatverandering vormt een bedreiging voor ons en alle generaties na ons. Hittegolven en epidemieën vormen een toenemende bedreiging voor de volksgezondheid - wereldwijd, en toenemend ook in Nederland. Daarnaast zijn er directe gezondheidsrisico's van fossiele brandstoffen, zoals de uitstoot van fijnstof en andere luchtvervuiling door kolencentrales. Deze fossiele vervuiling heeft wereldwijd vele honderdduizenden vermijdbare doden tot gevolg.

Als zorgsector dragen wij zorg voor de gezondheid van onze medemens - ongeacht wie dat is of waar die woont. De zorgsector moet daarom haar eigen verantwoordelijkheid nemen in het afwenden van de mondiale klimaatcrisis en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Wij vinden het daarom van groot belang dat ons eigen pensioenfonds, Stichting Pensioenfonds Zorg & Welzijn niet langer investeert in de fossiele brandstoffen die aan de basis liggen van deze problemen.

Stop met kolen, olie en gas - word 100% fossielvrij!
Bij vragen kunt u een mail sturen naar: Pensioenen@fossielvrij.nl

Zeist, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Reasons for signing

  • Laat iedereen wakker en bewust worden, dus ook de pensioenfondsen!
  • Pensioenen zijn voor de lange termijn. Als pensioenfondsen investeren in doodlopende industrieën is dat niet goed zowel voor het fonds als voor de deelnemers.
  • PFZW moet niet alleen pensioenen van haar leden veilig beheren, maar ook het leefklimaat waarin die leden van hun pensioen mogen genieten.

Updates

2018-11-21 13:39:13 -0500

500 signatures reached

2017-05-01 08:43:23 -0400

100 handtekeningen verzameld

2017-04-08 07:50:21 -0400

50 handtekeningen verzameld

2017-04-02 13:21:59 -0400

25 handtekeningen verzameld

2017-03-31 10:39:53 -0400

10 handtekeningen verzameld