Skip to main content

To: Board of Directors

University of Oulu: Go fossil free!

On edesvastuutonta tehdä voittoa sijoituksilla jotka vievät planeettamme kohti ilmastokatastrofia. Vaadimme Oulun yliopistoa jäädyttämään kaikki uudet sijoitukset 200:aan hiilidioksidibudjetiltaan suurimpaan fossiilisia polttoaineita tuottavaan yritykseen ja luopumaan näiden yhtiöiden osakkeiden suorasta omistuksesta, sekä muista sijoitusinstrumenteista, kuten rahastoista jotka sijoittavat varojaan näiden yhtiöiden osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin. [1]

Vaadimme Oulun yliopistoa:

1. Jäädyttämään välittömästi kaikki uudet sijoitukset fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin
2. Luopumaan näiden yhtiöiden osakkeiden suorasta omistuksesta, sekä muista sijoitusinstrumenteista, kuten rahastoista jotka sijoittavat varojaan näiden yhtiöiden osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin.

------------------------------------------------------

It is unconscionable to profit from investments that will condemn the planet to climate disaster. We call on University of Oulu to immediately freeze any new investment in top 200 fossil-fuel producing companies, and to divest within five years from direct ownership and from any commingled funds that include top 200 fossil-fuel producing companies public equities and corporate bonds. [1]

We ask University of Oulu to:

1. Immediately freeze any new investments in top 200 fossil-fuel producing companies.
2. Divest from direct ownership and any commingled funds that include top 200 fossil fuel producing companies’ public equities and corporate bonds within 5 years.

Why is this important?

Miksi tämä on tärkeää?

Yliopistoilla on moraalinen vastuu yhteiskunnan korkeimman tiedon lähteinä hyödyntää omassa toiminnassaan parasta olemassa olevaa tietoa. Tiedeyhteisön yhteisymmärrys on kiistaton. Emme voi polttaa edes puolia maailmanlaajuisista fossiilisten polttoaineiden varannoista ilman vaarallista ilmaston lämpiämistä. [2][3][4][5]

Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että fossiilisten polttoaineiden hyödyntäminen on merkittävä osa ilmastonmuutosta joka edelleen kiihdyttää ja pahentaa traagisia ilmastokatastrofeja. [2][3] Oulun yliopiston tulisi johtaa omalla esimerkillään ilmastonmuutoksen hillitsemistä harjoittamalla entistä kestävämpää sijoitustoimintaa niin ympäristöllisesti kuin taloudellisesti. [5][6]

Yliopiston siirtyminen fossiilisten polttoaineiden tuottajista vapaaseen sijoitusstrategiaan olisi vahva signaali yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille siitä, että yliopiston johto tunnustaa tieteellisen tutkimustyön tulokset ja pyrkii kehittämään yliopiston toimintaa entistä kestävämmäksi.

Yhteiskunta tarvitsee johtaja-organisaatioita, jotka luovat uuden normaalin ja motivoivat muita osallistumaan uusien parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseen.

------------------------------------------------------

Universities have the moral responsibility to act accordingly as the leading sources of scientific research and education in a society. The scientific consensus is clear and overwhelming; we cannot safely burn even half of global fossil-fuel reserves without dangerously warming the planet for several thousand years. [2][3][4][5]

Experts agree that global warming caused by humans burning fossil fuels will continue to accelerate and intensify tragic climate disasters. [3][4] University of Oulu should take the leadership in confronting climate change by promoting sustainable and financially sound asset management practises. [6][7] This would be a strong signal to the University's staff, current and future students, that the University will take action for the sustainable future. Society as a whole needs leadership organisations that create the new normal and motivate others to join and implement new best practises.

[1] http://gofossilfree.org/companies/

[2] http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGI_AR5_SPM_brochure.pdf

[3] http://carbontracker.live.kiln.it/index.html?CMP=twt_gu

[4] http://climate.nasa.gov/scientific-consensus

[5] http://climate.nasa.gov/key_indicators

[6] http://blueandgreentomorrow.com/2013/07/05/norwegian-pension-fund-divests-from-financially-worthless-fossil-fuels/

[7] http://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/downloads/2011/07/Unburnable-Carbon-Full-rev2.pdf
Oulu, Finland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2017-01-20 10:27:45 -0500

100 signatures reached

2015-11-15 14:53:00 -0500

50 signatures reached

2014-01-03 08:12:52 -0500

25 signatures reached

2013-11-17 20:52:42 -0500

10 signatures reached