Back to petition

To: Allmänna Pensionsfonden (AP-fonderna)

Vi vill se fossilfria pensionspengar

Reason for signing

  • Jag vill inte att mina pensionspengar används så att de bidrar till en klimatkatastrofer. Vi måste ta vårt ansvar NU för en bättre framtid.