Skip to main content

To: Vrije Universiteit Brussel

VUB Fossil Free

Fossil Free Belgium

We willen dat de VUB volledig divesteert uit de fossiele brandstofsector.
We want VUB to fully divest from the fossil fuel industry.

Why is this important?

ENGLISH VERSION BELOW

De klok tikt. Investeren in fossiele brandstoffen betekent investeren in een toekomst van een ongeziene klimaatontregeling. Ook vanuit ons land stromen er nog miljarden euro's aan investeringen richting de steenkool-, olie- en gasindustrie. Ook de VUB belegt haar geld in beleggingsfondsen met fossiele brandstof en onethische bedrijven in.

Als Brusselse studenten roepen wij onze universiteit op om haar reserves voortaan strikt fossielvrij en ethisch verantwoord te beleggen. Het is voor onze universiteit een maatschappelijke plicht de fossiele industrie resoluut de rug toe te keren en het leiderschap te nemen in de transitie naar een duurzame toekomst. Jammer genoeg blijven concrete plannen van de VUB om te divesteren op zich wachten. Daarom voeren wij de druk op!

Wat vragen wij aan het bestuur van de VUB?

-Transparantie en openheid omtrent huidige en toekomstige beleggingen.
-Volledig te divesteren uit de fossiele brandstofsector (steenkool-, olie- en gasindustrie) en bij uitbreiding onethische bedrijven (Landen of bedrijven die mensenrechten ernstig overtreden).
-Duurzaamheid bij elke toekomstige investering in infrastructuur centraal te stellen.

------------------------------------------ENGLISH VERSION---------------------------------------------------

Time is running out. Investing in fossil fuels is investing in a future of irreversible damage to our planet’s climate. Even in Belgium, billions are spent investing in the coal, oil, and gas industries. The VUB, sadly, is no exception, and possesses investment funds that contain both fossil fuel companies, and unethical investments.

We, the students of Brussels, call upon the VUB to invest its capital in a strictly fossil fuel free fashion and ethically responsible fashion. Our university, as a place of science and integrity, has a social responsibility to resolutely step away from the fossil fuel industry, and to take charge in the transition towards a sustainable future.
Unfortunately, the VUB has not shown any initiative in divesting from the fossil fuel industry.
This is why we’re making a push.

Our demands for the VUB administration are as follows:

-Transparency and openness on current and future investments
-Complete divestment from the fossil fuel industry (coal, gas and oil), and by extension, unethical investments (i.e. governments or companies that infringe on human rights)
-To give sustainability a central role in every future investment in infrastructure

Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan, Elsene, België

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Partner

Links

Updates

2017-11-23 15:51:22 -0500

100 signatures reached

2017-11-13 10:06:09 -0500

50 signatures reached

2017-11-10 12:58:09 -0500

25 signatures reached

2017-11-10 12:31:28 -0500

10 signatures reached