Skip to main content

To: Burgemeester en wethouders gemeente Den Haag

Den Haag Fossielvrij

Iedereen weet het. Kolen, olie en gas ontwrichten het klimaat, en daarmee ons leven. Maar toch zijn er nog organisaties die beleggen in kolen, olie en gas. Ze beseffen vaak niet dat ze met hun aandelen de klimaatontwrichting verergeren. En dat ze in feite rijk hopen te worden over de rug van hun kinderen. Want die krijgen straks de hardste klappen van de opwarming die wij nu veroorzaken.

Daarom vragen wij - inwoners van Den Haag en ondertekenaars van deze petitie - aan onze gemeente: stap uit investeringen in kolen, olie en gas. Kies voor duurzame energie. En verklaar de stad 'fossielvrij' door het volgende te doen:

1) VERBREEK DE FINANCIËLE BANDEN MET FOSSIELE BEDRIJVEN
- Koop geen nieuwe beleggingen in kolen, olie of gas.
- Verkoop uw (indirecte) fossiele beleggingen (binnen 5 jaar)
- Accepteer geen sponsoring van fossiele bedrijven
- Verzoek uw huisbank en vermogensbeheerder om te stoppen met (in)directe investeringen in fossiele bedrijven
- Investeer een deel van het geld dat vrijkomt in duurzame energie.

2) OEFEN DRUK UIT OP DE PENSIOENFONDSEN
Maak gebruik van uw stem als aandeelhouder. Vraag de pensioenfondsen van uw ambtenaren (ABP) en wethouders om te stoppen met directe en indirecte investeringen in de fossiele industrie.

3) GEBRUIK UW INVLOED ALS INTERNATIONALE STAD
Als Internationale Stad van Vrede en Recht zijn vele ogen gericht op Den Haag. Als u uw financiën vrijmaakt van kolen, olie en gas, is dat wereldwijd een belangrijk signaal.

Why is this important?

Wij willen Den Haag fossielvrij om deze redenen:

VERSNELD OVERSCHAKELEN OP DUURZAME ENERGIE
Elk jaar dat we eerder afstappen van fossiele brandstoffen betekent minder onherstelbare en onnodige klimaatschade. Onnodig, want volgens sommige wetenschappers kan de transitie naar 100% duurzame energie al in 10 jaar* voor elkaar zijn. Het idee van Fossielvrij: als investeerders hun geld massaal terugtrekken uit de fossiele industrie, en dat geld opnieuw investeren in schone energie, kan de wereld al veel sneller overschakelen op 100% schone energie.

INWONERS VAN DEN HAAG BESCHERMEN
Geen land ter wereld kan de gevolgen van die opwarming ontvluchten. Ook Den Haag zou miljarden** moeten investeren om onze kust te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Volgens de laatste onderzoeken van enkele wetenschappers kan het zeeniveau over 80 jaar al met enkele meters*** gestegen zijn. Zolang fossiele brandstoffen de normaalste zaak van de wereld blijven, is elke maatregel om de kust te beschermen, dweilen met de kraan open.

FINANCIËLE KWETSBAARHEID VERKLEINEN
De Nederlandsche Bank, The Bank of England en 's werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock waarschuwen**** ook voor de financiële risico's van fossiele investeringen. 80% van de voorraden kolen, olie en gas mogen niet gebruikt worden, volgens de Klimaattop in Parijs. Daarom zijn fossiele bedrijven overgewaardeerd op de beurs. Het is wachten tot de zeepbel (carbon bubble) knapt. Organisaties met veel fossiele aandelen zijn extreem kwetsbaar.

MOREEL LEIDERSCHAP TONEN
Gemeente Den Haag is de Internationale Stad van Vrede en Recht. Hoe krom zou het zijn als onze stad rijker zou worden van investeringen die klimaatoorlogen en klimaatvluchtelingen veroorzaken? Den Haag heeft een morele verantwoordelijkheid om zelf het goede voorbeeld geven. Door geld terug te trekken uit de fossiele industrie. En bedrijven, overheden van landen en steden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om alles op alles te zetten om klimaatontwrichting te stoppen.

-------------------------
Voor wie precies wil weten hoe het zit:

* Volgens wetenschappers van de University of Sussex kan de energietransitie al binnen 10 jaar voltooid zijn: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629615300827
** The London School of Economics heeft in het Stern Review (2007) aangetoond dat het veel goedkoper is om nu de CO2-uitstoot drastisch te beperken, dan om maatregelen te nemen om ons te beschermen tegen de gevolgen van klimaatontwrichting. https://en.wikipedia.org/wiki/Stern_Review
***Klimaatwetenschappers hebben onderzocht dat door het smelten van Antartica het zeeniveau rond 2100 al met enkele meters gestegen kan zijn – behalve als we heel snel stoppen met kolen, olie en gas.
http://www.nature.com/articles/nature17145.epdf
http://www.atmos-chem-phys.net/16/3761/2016/acp-16-3761-2016.html
**** Artikelen over de financiële risico's van investeringen in de fossiele industrie:
http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/03/04/dnb-nederlandse-economie-moet-af-van-kolen-olie-1598050
http://www.climatechangenews.com/2016/03/21/bank-of-england-regulator-warns-of-growing-climate-risks/
https://www.blackrock.com/corporate/en-mx/literature/whitepaper/bii-pricing-climate-risk-international.pdf
https://hbr.org/2016/04/the-data-says-climate-change-could-cost-investors-trillions
Den Haag, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Category

Links

Updates

2017-08-28 09:45:57 -0400

1,000 signatures reached

2016-07-23 12:07:37 -0400

500 signatures reached

2016-04-24 08:34:22 -0400

100 signatures reached

2016-04-23 11:57:55 -0400

50 handtekeningen verzameld

2016-04-23 02:15:42 -0400

25 signatures reached

2016-04-22 05:50:43 -0400

10 handtekeningen verzameld