Fossielvrij Nederland

Wij vragen universiteiten, religieuze instellingen, pensioenfondsen, banken en gemeentes om:

> Elke nieuwe investering in fossiele brandstoffen stop te zetten en te divesteren van direct eigendom van fondsen die in de fossiele industrie zitten;
> Financieringscontracten en enige vorm van subsidie richting de fossiele industrie stop te zetten;
> Voor dagelijkse transacties over te stappen naar de bank die niet in de fossiele industrie investeert;
> De dialoog aan te gaan met het aangesloten pensioenfonds hierover en hen te vragen om divesteren in direct eigendom in fondsen die in de fossiele industrie zitten.

Vind hieronder een campagne bij jou in de buurt, en sluit je aan of start je eigen campagne. Voor vragen, hulp en ondersteuning neem contact op met de Nederlandse coördinator van Fossielvrij Nederland: Liset Meddens via [email protected]

Find your local campaign
Your Location

Campaigns (5)

 • Den Haag
  Den Haag Fossielvrij
  Wij willen Den Haag fossielvrij om deze redenen: VERSNELD OVERSCHAKELEN OP DUURZAME ENERGIE Elk jaar dat we eerder afstappen van fossiele brandstoffen betekent minder onherstelbare en onnodige klimaatschade. Onnodig, want volgens sommige wetenschappers kan de transitie naar 100% duurzame energie al in 10 jaar* voor elkaar zijn. Het idee van Fossielvrij: als investeerders hun geld massaal terugtrekken uit de fossiele industrie, en dat geld opnieuw investeren in schone energie, kan de wereld al veel sneller overschakelen op 100% schone energie. INWONERS VAN DEN HAAG BESCHERMEN Geen land ter wereld kan de gevolgen van die opwarming ontvluchten. Ook Den Haag zou miljarden** moeten investeren om onze kust te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Volgens de laatste onderzoeken van enkele wetenschappers kan het zeeniveau over 80 jaar al met enkele meters*** gestegen zijn. Zolang fossiele brandstoffen de normaalste zaak van de wereld blijven, is elke maatregel om de kust te beschermen, dweilen met de kraan open. FINANCIËLE KWETSBAARHEID VERKLEINEN De Nederlandsche Bank, The Bank of England en 's werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock waarschuwen**** ook voor de financiële risico's van fossiele investeringen. 80% van de voorraden kolen, olie en gas mogen niet gebruikt worden, volgens de Klimaattop in Parijs. Daarom zijn fossiele bedrijven overgewaardeerd op de beurs. Het is wachten tot de zeepbel (carbon bubble) knapt. Organisaties met veel fossiele aandelen zijn extreem kwetsbaar. MOREEL LEIDERSCHAP TONEN Gemeente Den Haag is de Internationale Stad van Vrede en Recht. Hoe krom zou het zijn als onze stad rijker zou worden van investeringen die klimaatoorlogen en klimaatvluchtelingen veroorzaken? Den Haag heeft een morele verantwoordelijkheid om zelf het goede voorbeeld geven. Door geld terug te trekken uit de fossiele industrie. En bedrijven, overheden van landen en steden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om alles op alles te zetten om klimaatontwrichting te stoppen. ------------------------- Voor wie precies wil weten hoe het zit: * Volgens wetenschappers van de University of Sussex kan de energietransitie al binnen 10 jaar voltooid zijn: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629615300827 ** The London School of Economics heeft in het Stern Review (2007) aangetoond dat het veel goedkoper is om nu de CO2-uitstoot drastisch te beperken, dan om maatregelen te nemen om ons te beschermen tegen de gevolgen van klimaatontwrichting. https://en.wikipedia.org/wiki/Stern_Review ***Klimaatwetenschappers hebben onderzocht dat door het smelten van Antartica het zeeniveau rond 2100 al met enkele meters gestegen kan zijn – behalve als we heel snel stoppen met kolen, olie en gas. http://www.nature.com/articles/nature17145.epdf http://www.atmos-chem-phys.net/16/3761/2016/acp-16-3761-2016.html **** Artikelen over de financiële risico's van investeringen in de fossiele industrie: http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/03/04/dnb-nederlandse-economie-moet-af-van-kolen-olie-1598050 http://www.climatechangenews.com/2016/03/21/bank-of-england-regulator-warns-of-growing-climate-risks/ https://www.blackrock.com/corporate/en-mx/literature/whitepaper/bii-pricing-climate-risk-international.pdf https://hbr.org/2016/04/the-data-says-climate-change-could-cost-investors-trillions
  1,246 of 2,000 Signatures
  Created by Femke Sleegers
 • Amsterdam
  Amsterdam Fossiel Vrij
  Recente berekeningen laten zien dat 80% van de bewezen reserves van de fossiele brandstof industrie (kolen, olie, gas) niet verbrand kunnen worden willen we de gemiddelde temperatuurstijging beperken tot de internationaal afgesproken 2 graden Celsius. Investeringen in deze voorraden zijn dus kwetsbaar; de dreigende koolstof bubbel. Fossiele industrie draagt direct bij aan klimaatverandering. Profiteren van fossiele brandstoffen is daarom niet alleen economisch onverstandig maar ook moreel verwerpelijk. Bovendien is het niet nodig. De hernieuwbare energie sector groeit erg snel. Hierin investeren zal innovatie en werkgelegenheid stimuleren. Met het oog op de VN klimaatonderhandelingen in december in Parijs (COP21) kan Amsterdam een voorbeeld stellen. Door te divesteren en te herinvesteren kan de Gemeente Amsterdam laten zien dat zij ook daadwerkelijk voor de belangen van haar jongste inwoners staat.
  721 of 800 Signatures
  Created by Sven Jense
 • Leiden
  Fossil Free Leiden University
  Wij, studenten van de oudste universiteit van Nederland, vinden dat het tijd wordt om naar de toekomst te kijken en te denken aan de generaties studenten die nog komen. Om die reden roepen wij de Universiteit Leiden dan ook op om te desinvesteren en zo samen met andere aangesloten instellingen een klimaatcrisis te voorkomen. Ons team kan altijd extra enthousiastelingen gebruiken, we horen dan ook graag van je via een van onze sociale media! At this point in time, we - mankind - have the opportunity to act and stop a climate crisis from happening. Divestment from fossil fuels is a big step in this process. Leiden University, one of the most prestigious universities and the oldest university in the Netherlands, should join this campaign to show that they are not only educating tomorrow's generation but that they are also concerned about the world in which that generation - and many to follow - will live. In doing this Leiden University can show that they take sustainability serious and show society that they are willing to step up and together with others prevent a climate crisis from happening.
  481 of 500 Signatures
  Created by Bente Klein
 • Amsterdam
  UvA & HvA Divest from Fossil Fuels - Amsterdam
  Universities prepare students for the future; logically the UvA and HvA should protect the future of its students by divesting from the fossil fuel industry now. Both institutions highly value sustainability. Association with fossil fuels contradicts the image of the universities and the role of the institution as an exemplary public figure. Continuing investments in fossil fuels will prove disastrous to the environment and our planet as a whole. Additionally financial risks inherent in such investments are structurally underestimated. It is for all those reasons that we want our University and University of Applied sciences to divest from fossil fuels. Sign the petition and plead for a cleaner and future-oriented university! Universiteiten bereiden hun studenten voor op de toekomst; een logisch gevolg is dat de UvA en de HvA de toekomst van haar studenten zou moeten beschermen door nu te desinvesteren in de fossiele brandstof industrie. Beide instituties hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Associaties met fossiele brandstoffen zijn in tegenspraak met het beleid van de instituties en de rol als zijnde een publiek voorbeeld. Voortzetting van investeringen in fossiele brandstoffen zal desastreus blijken voor zowel het milieu als onze aarde als geheel. Daarnaast worden de financiële risico’s die inherent zijn aan dergelijke beleggingen structureel onderschat. Het is om al deze redenen dat we willen dat onze universiteit en onze hogeschool desinvesteren in fossiele brandstof. Teken de petitie en pleit voor een schonere en toekomstgerichte Universiteit en Hogeschool!
  632 of 800 Signatures
  Created by Catalina Hildebrand Picture
 • Amsterdam
  DivestVU
  The VU presents itself as a sustainable University, and has sustainability as one of its core values. Simultaneously, the VU invests in the fossil fuel sector. We believe that investing in fossil fuels is the opposite of sustainability, and attempt to convince the board of directors to divest from fossil fuel producing companies. The financial risks inherent in such investments are structurally underestimated. Also, continuing these investments will prove disastrous to the environment in the long run. We are actively looking for enthused fellow-students (especially bachelor students) who want to help get this message across to the board of directors of the VU.
  750 of 800 Signatures
  Created by Isabell, Philip & Thomas