Skip to main content

To: College van B&W en raad gemeente Weert

FOSSIL FREE CITY WEERT NL

FOSSIL FREE CITY WEERT NL

Wij, GroenLinks afdeling Weert vinden dat het tijd is voor verandering. De gemeente Weert zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om investering in de fossiele industrie. De Gemeente Weert heeft duidelijk de ambitie om hard te werken aan duurzaamheid, op het gebied energie en klimaat, en ook in de kwestie van schaliegas is een duidelijke positie ingenomen. Onlangs heeft de gemeenteraad Weert unaniem schaliegas vrij verklaard. Een stap waar GroenLinks enorm blij mee is. Een volgende stap in de verduurzaming van onze gemeente is het stoppen van investeren van gemeenschapsgeld in de industrie van fossiele brandstoffen. Wij hebben aan B&W en de gemeenteraad een brief verstuurd met ons betoog om bewust te kiezen voor een “Fossil Free” investeringsportfolio.
Momenteel investeren veel gemeentes middels aandelen, obligaties en andere investeringsmogelijkheden in de fossiele industrie. GroenLinks Weert pleit ervoor om de investeringen in de fossiele industrie een halt toe te roepen en heeft hierover schriftelijk vragen gesteld aan het college B&W en de gemeenteraad van de gemeente Weert.

************************
The Green Party of Weert asks the city council to take the next step after becoming ‘frack free’, to also become fossil free and to stop investing in fossil fuels. The city council received a letter in which we asked questions about their investment portfolio and argued why Weert should take their responsibility to also become fossil free.

Why is this important?

Het klimaat verandert steeds sneller. Door meer dan 180 landen is in het VN klimaatverdrag afgesproken dat we gevaarlijke klimaatverandering willen voorkomen. Dat is gedefinieerd als het voorkomen van een gemiddelde opwarming van de Aarde met 2 graden. Die 2 graden temperatuurstijging zullen we zeker niet voorkomen met de huidige maatregelen. Sterker nog, de fossiele industrie heeft nog zeer veel olie-, gas- en kolenvoorraden. Dit levert samen 2795 gigaton CO2 uitstoot op. En dat terwijl uit onderzoek is gebleken dat er nog maar 565 gigaton CO2 uitgestoten kan/mag worden om binnen de kritieke grens van 2 graden te blijven. De noodzaak om investeren in fosiele industrie een halt toe te roepen is dus enorm groot!

Durft ook de gemeente Weert ook de stap te nemen en de keuze te maken voor een “Fossil Free” investeringsportfolio? Steun onze actie!

************************
The problem of climate change is becoming more urgent every day, and the proven reserves of the fossil fuel industry will cause five times as much carbon emissions then would be safe to burn. Therefore, we need to stop investing in the fossil fuel industry.
Do you think Weert is willing to take this step and become “Fossil Free”? Support our action!

Weert, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Reasons for signing

  • Een vanzelfsprekende, duidelijke waarheid.

Updates

2017-05-06 08:04:54 -0400

50 signatures reached

2014-01-04 06:37:32 -0500

25 signatures reached

2013-12-13 07:19:55 -0500

10 signatures reached