To: Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC

Move your Money, of wij doen het

NL - Als klant van Belfius, KBC, ING of BNP Paribas Fortis verzoeken wij onze bank om op haar algemene vergadering in mei 2019 een resolutie goed te keuren die haar investeringsbeleid in lijn brengt met het Klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent:

- Geen nieuw geld voor bedrijven die nieuwe fossiele reserves zoeken of aanboren, of die nieuwe steenkoolcentrales (willen) ontwikkelen.
- Geen nieuw geld voor energiebedrijven die niet kunnen aantonen dat hun businessplan in overeenstemming is met het Akkoord van Parijs.
- Lopende financiering aan deze bedrijven uitfaseren en omschakelen naar meer duurzame alternatieven.

Als onze bank in mei 2019 geen resolutie in die zin goedkeurt, engageren wij ons om ons geld te verzetten naar een meer toekomstgerichte en duurzame bank.

-----------------------------------

FR - En tant que client de Belfius, KBC, ING ou BNP Paribas Fortis, nous demandons à notre banque d'adopter, lors de son assemblée générale de mai 2019, une résolution alignant sa politique d'investissement sur l'accord de Paris sur le climat. Ce qui veut dire :

Pas de nouveaux financements pour les entreprises qui cherchent ou exploitent de nouvelles réserves fossiles ou qui développent ou souhaitent développer de nouvelles centrales au charbon.
Pas de nouveaux financements pour les entreprises du secteur de l'énergie qui ne peuvent pas démontrer que leur plan d'affaires est conforme à l'accord de Paris.
Supprimer progressivement le financement actuel de ces entreprises et passer à des alternatives plus durables.

Si notre banque n'adopte pas une résolution à cet effet en mai 2019, nous nous engagerons à transférer notre argent vers une banque qui soit plus orientée vers l’avenir et plus durable.

Why is this important?

Belgische banken investeren nog altijd enorm veel geld in fossiele brandstoffen. In een studie van de Klimaatcoalitie uit 2017 bleek dat de vier genoemde Belgische grootbanken in de periode 2014 tot 2016 nog €33 miljard investeerden in de fossiele industrie. Deze keuze versterkt de klimaatopwarming die hoognodig ingedijkt moet worden.

Daartegen tekenen wij, als klant, protest aan. Wij stellen onze bank voor een ultimatum: ‘move your money of wij doen het zelf’. Het is eenvoudig: of onze bank keurt in mei 2019 een resolutie goed die haar beleid in lijn brengt met het klimaatakkoord van Parijs, of wij veranderen van bank.

(Ook organisaties kunnen dit ultimatum mee ondertekenen: vul dan bij "voornaam" gewoon "organisatie" in en bij "naam" de naam van je organisatie.)

-----------------------------------

FR - Les banques belges investissent toujours énormément d'argent dans les combustibles fossiles. Une étude réalisée en 2017 par la Coalition Climat a montré que les quatre grandes banques belges mentionnées ci-dessus ont investi 33 milliards d'euros dans l'industrie fossile entre 2014 et 2016. Ce choix renforce le réchauffement climatique qu'il est urgent d'endiguer.
En tant que clients, nous nous opposons à ces investissements. Nous proposons un ultimatum à notre banque : « Déplacez votre argent ou nous le ferons nous-mêmes ». C'est simple : soit notre banque adopte une résolution en mai 2019 qui aligne sa politique sur l'accord de Paris sur le climat, soit nous changeons de banque.
(Les organisations peuvent également signer cet ultimatum : entrez simplement « organisation » sous « prénom » et le nom de votre organisation sous « nom ».)


Reasons for signing

  • omdat het niet kan dat ons geld misbruikt wordt , terwijl wij onze kinderen een mooie en gezonde toekomst wensen ! carl vandenberghe
  • Na de eerste Move Your Money presentatie in Leuven werd het eens te duidelijk: nu of nooit
  • Ik wil dat mijn geld telt als stem voor een leefbare en groene toekomst.

Updates

2018-12-02 12:56:21 -0500

1,000 signatures reached

2018-11-07 11:48:22 -0500

500 signatures reached

2018-11-05 09:50:59 -0500

100 signatures reached

2018-11-05 07:04:00 -0500

50 signatures reached

2018-11-05 04:52:14 -0500

25 signatures reached

2018-11-04 04:22:09 -0500

10 signatures reached