Skip to main content

To: Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC

Move your Money, of wij doen het

NL - Als klant van Belfius, KBC, ING of BNP Paribas Fortis verzoeken wij onze bank om op haar algemene vergadering in mei 2019 een resolutie goed te keuren die haar investeringsbeleid in lijn brengt met het Klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent:

- Geen nieuw geld voor bedrijven die nieuwe fossiele reserves zoeken of aanboren, of die nieuwe steenkoolcentrales (willen) ontwikkelen.
- Geen nieuw geld voor energiebedrijven die niet kunnen aantonen dat hun businessplan in overeenstemming is met het Akkoord van Parijs.
- Lopende financiering aan deze bedrijven uitfaseren en omschakelen naar meer duurzame alternatieven.

Als onze bank in mei 2019 geen resolutie in die zin goedkeurt, engageren wij ons om ons geld te verzetten naar een meer toekomstgerichte en duurzame bank.

www.moveyourmoney.be
-----------------------------------

FR - En tant que client de Belfius, KBC, ING ou BNP Paribas Fortis, nous demandons à notre banque d'adopter, lors de son assemblée générale de mai 2019, une résolution alignant sa politique d'investissement sur l'accord de Paris sur le climat. Ce qui veut dire :

Pas de nouveaux financements pour les entreprises qui cherchent ou exploitent de nouvelles réserves fossiles ou qui développent ou souhaitent développer de nouvelles centrales au charbon.
Pas de nouveaux financements pour les entreprises du secteur de l'énergie qui ne peuvent pas démontrer que leur plan d'affaires est conforme à l'accord de Paris.
Supprimer progressivement le financement actuel de ces entreprises et passer à des alternatives plus durables.

Si notre banque n'adopte pas une résolution à cet effet en mai 2019, nous nous engagerons à transférer notre argent vers une banque qui soit plus orientée vers l’avenir et plus durable.

www.moveyourmoney.be

-----------------------------------

EN - As a customer of Belfius, KBC, ING or BNP Paribas Fortis, we ask our bank to adopt a resolution at its general meeting in May 2019 that brings its investment policy in line with the Paris Climate Agreement. That means:

- No new money for companies exploring or exploiting new fossil reserves, or developing new coal-fired power stations.
- No new money for energy companies that cannot demonstrate that their business plan is in line with the Paris Agreement.
- Phasing out current financing to these companies and switching to more sustainable alternatives.

If our bank does not adopt a resolution to this effect in May 2019, we will commit ourselves to redirecting our money towards a more forward-looking and sustainable bank.

www.moveyourmoney.be

Why is this important?

NL - Belgische banken investeren nog altijd enorm veel geld in fossiele brandstoffen. In een studie van de Klimaatcoalitie uit 2017 bleek dat de vier genoemde Belgische grootbanken in de periode 2014 tot 2016 nog €33 miljard investeerden in de fossiele industrie. Deze keuze versterkt de klimaatopwarming die hoognodig ingedijkt moet worden.

Daartegen tekenen wij, als klant, protest aan. Wij stellen onze bank voor een ultimatum: ‘move your money of wij doen het zelf’. Het is eenvoudig: of onze bank keurt in mei 2019 een resolutie goed die haar beleid in lijn brengt met het klimaatakkoord van Parijs, of wij veranderen van bank.

(Ook organisaties kunnen dit ultimatum mee ondertekenen: vul dan bij "voornaam" gewoon "organisatie" in en bij "naam" de naam van je organisatie.)

-----------------------------------

FR - Les banques belges investissent toujours énormément d'argent dans les combustibles fossiles. Une étude réalisée en 2017 par la Coalition Climat a montré que les quatre grandes banques belges mentionnées ci-dessus ont investi 33 milliards d'euros dans l'industrie fossile entre 2014 et 2016. Ce choix renforce le réchauffement climatique qu'il est urgent d'endiguer.
En tant que clients, nous nous opposons à ces investissements. Nous proposons un ultimatum à notre banque : « Déplacez votre argent ou nous le ferons nous-mêmes ». C'est simple : soit notre banque adopte une résolution en mai 2019 qui aligne sa politique sur l'accord de Paris sur le climat, soit nous changeons de banque.
(Les organisations peuvent également signer cet ultimatum : entrez simplement « organisation » sous « prénom » et le nom de votre organisation sous « nom ».)

-----------------------------------

EN - Belgian banks still invest a huge amount of money in fossil fuels. A study by the Climate Coalition in 2017 showed that the four large Belgian banks mentioned above still invested €33 billion in the fossil industry in the period 2014-2016. This choice reinforces the global warming that urgently needs to be contained.

As a customer, we protest against this. We are proposing an ultimatum to our bank: 'move your money or we do'. It's simple: either our bank adopts a resolution in May 2019 that brings its policy in line with the Paris climate agreement, or we change banks.

(Organisations can also sign this ultimatum: simply enter "organisation" under "first name" and the name of your organisation under "name".)

Partner

Links

Updates

2019-05-28 06:19:29 -0400

10,000 signatures reached

2019-02-08 08:05:39 -0500

5,000 signatures reached

2018-12-02 12:56:21 -0500

1,000 signatures reached

2018-11-07 11:48:22 -0500

500 signatures reached

2018-11-05 09:50:59 -0500

100 signatures reached

2018-11-05 07:04:00 -0500

50 signatures reached

2018-11-05 04:52:14 -0500

25 signatures reached

2018-11-04 04:22:09 -0500

10 signatures reached